Piktogramy chemiczne

Piktogramy chemiczne

Czym jest substancja chemiczna?
Według konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1990 roku termin określający substancję chemiczną głosi, że jest to mieszanina pierwiastków i związków chemicznych, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych uzyskanych w procesie produkcyjnym. Z kolei niebezpieczne substancje chemiczne klasyfikuje się według poziomu stwarzanego przez nie zagrożenia i zdrowotnego i fizycznego. W związku z tym powstały specjalne piktogramy, które informują niebezpieczeństwie. Istnieją różne zagrożenia związane z narażeniem na substancje chemiczne. Przykładem tego są np. pestycydy, które pomagają we wzroście plonów, natomiast dla ludzi są szkodliwe. Substancje chemiczne posiadają szerokie spektrum potencjalnych niepożądanych działań poczynając od zagrożenia dla zdrowia, działanie rakotwórcze, aż po fizyczne zagrożenie, łatwopalność, promieniowanie, a nawet bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, czyli toksyczne skażenie na szeroką skalę.
W ciągu wielu lat opracowano wiele zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, które dotyczą właśnie bezpieczeństwa chemicznego. Pracownicy narażeni na bezpośrednie działanie substancji chemicznych powinni pracować w zabezpieczonym i zdrowym środowisku, w miejscu, które posiada odpowiednie informacje. Ciągłe badania potwierdzają negatywny wpływ substancji chemicznych na środowisko oraz konieczność odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony zdrowia pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z różnymi chemikaliami.
W trosce o środowisko i o zdrowie ludzi powstał system piktogramów chemicznych o nazwie Globalny Zharmonizowany System Kwalifikacji i Oznakowania Chemikaliów, w skrócie GHS. W związku z tym wszystkie oznaczenia dotyczące substancji chemicznych są zharmonizowane, zarówno piktogramy jak i hasła ostrzegawcze, zwroty opisujące rodzaj zagrożenia na etykietach. Dzięki ujednoliconym zasadom informowania o zagrożeniach, które mogą stwarzać chemikalia na całym świecie obowiązują takie same piktogramy. Wszyscy wytwórcy i dostawcy mają obowiązek ich stosowania i ponoszą odpowiedzialność za generowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących wszelkich możliwych niebezpieczeństw tyczących się chemikaliów.
W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy z wszelkimi substancjami chemicznymi opracowano wzory znaków ostrzegawczych, z których można odczytać z jakim zagrożeniem mamy do czynienia i z jakimi potencjalnymi niebezpieczeństwami możemy się spotkać. Każdy piktogram w sposób bardzo intuicyjny pokazuje zagrożenie. Na przykład płomień oznacza substancje łatwopalne, natomiast czaszka i skrzyżowane piszczele oznacza wysoką toksyczność. Oznaczenia dla zagrożeń fizykochemicznych posiadają kształt kwadratu z czerwoną ramką, ustawiony na wierzchołku. Znaki te dzielą się na kategorie takie jak zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie fizyczne. W naszym sklepie znajdziesz najważniejsze i aktualne oznaczenia, które możesz umieścić w swoim zakładzie pracy.
Inny rodzaj piktogramów to czarne oznaczenia na żółtopomarańczowym tle. Wśród nich znajdują się oznaczenia informujące o szkodliwości, niebezpieczeństwie dla środowiska, wybuchowości, łatwopalności danego produktu.
Co prawda ostrzeżenia w formie piktogramów przeważnie są umieszczane na budynkach lub zakładach, ponieważ tego wymagają obecne przepisy. Mimo to, w momencie, kiedy występuje zagrożenie życia, okazują się niezwykle pomocne. Ostrzegają o zachowaniu szczególnej ostrożności przede wszystkim na obiektach, w których przechowywane są lub też wytwarzane i wykorzystywane wszelkiego rodzaju toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia człowieka substancje. Informują także o ewentualnym szkodliwym promieniowaniu. Dlatego upewniliśmy się, że w naszym sklepie znajdują się wszystkie oznaczenia, które będą potrzebne do odpowiedniego oznaczenia wszelkiego rodzaju zakładów, hal przemysłowych lub fabryk. Wszystkie znaki przygotowane są według CLP, czyli są wodoodporne i posiadają wysoką odporność na czynniki zewnętrzne, w związku z czym każdy ze znaków można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Sprawdź całą ofertę naszego sklepu i zobacz, co jeszcze możesz u nas znaleźć.