Znaki elektryczne zakazu typu B wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne zgodne z normą PN-88/E-08501Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa to znaki zakazy, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, umożliwiające prawidłowe, maksymalnie widoczne i czytelne oznakowanie różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, szaf elektrycznych i rozdzielnic elektrycznych znajdujących się w budynkach i obiektach budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz. Znaki elektryczne zakazu to znaki precyzyjnie wskazujące czynności i zachowania zakazane w kontekście znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych, szaf i rozdzielnic. Zastosowanie znaków elektrycznych zakazu typu B wg PN-88-E-08501 jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych

Znaki elektryczne zakazu typu B wg PN-88-E-08501 to znaki poziomie, mające kształt koła z czerwoną, szeroką obwódką, białym tłem i piktogramem czarnej błyskawicy wpisanym w środek znaku. Obok znaku zakazu znajduje się tabliczka z informacją słowną (białe litery na czerwonym tle), która uściśla zakaz, wskazując precyzyjnie jakich czynności lub zachowania on dotyczy. Znaki elektryczne zakazu z słowną informacją pozwalają na dokładne opisanie zakazu, co minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji znaku. Wśród elektrycznych znaków zakazu znajdują się m.in. znaki: nie wchodzić, wejście wzbronione, urządzenie elektryczne nieupoważnionym wstęp wzbroniony, nie załączać na linii pracują ludzie, nie załączać awaria. 

Znaki elektryczne zakazu od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM to szeroki wybór znaków bezpieczeństwa, w tym znaków elektrycznych. Znaki elektryczne zakazu typu B wg PN-88-E-08501 są dostępne w formie sztywnej płyty lub folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię), w uniwersalnych i najczęściej stosowanych rozmiarach (120x50 mm, 210x74 mm), w konkurencyjnej cenie. Prawidłowe rozmieszczenie odpowiednio dobranych znaków elektrycznych zakazu pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo osób pracujących lub przebywających w pobliżu urządzeń elektrycznych, rozdzielnic i szaf elektrycznych oraz jest obowiązkowe we wszystkich budynkach i obiektach budowlanych (wewnątrz i na zewnątrz), w których tego typu elementy instalacji elektrycznej się znajdują.