Znak wyjście ewakuacyjne (104)

W każdym budynku użyteczności publicznej oraz w miejscach pracy musi znajdować się wyjście ewakuacyjne, które powinno zostać odpowiednio oznaczone. Pomóc może w tym znak wyjścia ewakuacyjnego, który dostępny jest w naszej ofercie.

Dostępny w wielu wymiarach, wykonany z folii lub płyty fotoluminescencyjnej jest doskonale widoczny nawet słabo oświetlony. Znak „Wyjście ewakuacyjne”, który oferujemy, zgodny jest z rozporządzeniem Ministra

Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz 719).

„Wyjście ewakuacyjne” to znak, który jest łatwy w montażu i wyróżnia się wysoką jakością, zapewniającą jego długą trwałość.

 

Znak w Formacie D nie jest objęty certyfikacją.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia fotoluminescencyjna D - 300x150mm 14,76 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna F - 400x200mm 23,97 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna T - 600x300mm 72,42 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna D - 300x150mm 17,36 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna F - 400x200mm 24,66 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna T - 600x300mm 75,92 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna U - 800x400mm 94,66 zł brutto Dodaj do koszyka

Gdzie należy umieścić znak wyjście ewakuacyjne?

Wyjście ewakuacyjne musi się znajdować w każdym budynku i obiekcie, przeznaczonym do użytku publicznego oraz w zakładach pracy. Wszystkie wymagania ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 roku o warunkach technicznych budynków.

Wymagania odnośnie do drzwi ewakuacyjnych?

Według tego rozporządzenia wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne muszą być zamykane drzwiami. Drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz w przypadku budynków przeznaczonych dla więcej niż 50 osób, w budynkach, gdzie będzie przebywało 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się i w przypadku pomieszczeń, które mogą być zagrożone wybuchem. Przy wyjściach ewakuacyjnych dopuszcza się również stosowanie drzwi rozsuwanych, jednak nie można stosować drzwi obrotowych i podnoszonych.

Gdzie muszą się znajdować 2 wyjścia ewakuacyjne?

Przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne muszą znajdować się w budynkach:

  • gdzie przebywa jednocześnie ponad 50 osób,
  • gdzie przebywa jednocześnie ponad 30 osób w przypadku strefy pożarowej ZLII
  • zagrożonych wybuchem, których powierzchnia przekracza 100 mkw,
  • których powierzchnia przekracza 300 mkw w strefie pożarowej ZL i PM,
  • których powierzchnia przekracza 1000 mkw w strefie pożarowej PM.