Kategorie

Wyjście ewakuacyjne (104)

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia fotoluminescencyjna D - 300x150mm 10,62 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna F - 400x200mm 16,44 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna T - 600x300mm 50,74 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna D - 300x150mm 11,91 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna F - 400x200mm 16,91 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna T - 600x300mm 52,09 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna U - 800x400mm 64,94 zł brutto Dodaj do koszyka

Wyjście ewakuacyjne musi się znajdować w każdym budynku i obiekcie, przeznaczonym do użytku publicznego oraz w zakładach pracy. Wszystkie wymagania ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 roku o warunkach technicznych budynków.

Wymagania odnośnie do drzwi ewakuacyjnych?

Według tego rozporządzenia wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne muszą być zamykane drzwiami. Drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz w przypadku budynków przeznaczonych dla więcej niż 50 osób, w budynkach, gdzie będzie przebywało 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się i w przypadku pomieszczeń, które mogą być zagrożone wybuchem. Przy wyjściach ewakuacyjnych dopuszcza się również stosowanie drzwi rozsuwanych, jednak nie można stosować drzwi obrotowych i podnoszonych.

Gdzie muszą się znajdować 2 wyjścia ewakuacyjne?

Przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne muszą znajdować się w budynkach:

  • gdzie przebywa jednocześnie ponad 50 osób,
  • gdzie przebywa jednocześnie ponad 30 osób w przypadku strefy pożarowej ZLII
  • zagrożonych wybuchem, których powierzchnia przekracza 100 mkw,
  • których powierzchnia przekracza 300 mkw w strefie pożarowej ZL i PM,
  • których powierzchnia przekracza 1000 mkw w strefie pożarowej PM.