RSS

Blog

Drzwi ewakuacyjne - oznaczenia, wymiary i wymogi
Drzwi ewakuacyjne to jeden z elementów dróg ewakuacyjnych, który powinien być odpowiednio oznakowany i spełniać wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Jeśli na drodze ewakuacyjnej znajdują się drzwi - to muszą one umożliwiać maksymalnie sprawne opuszczenie pomieszczenia przez osoby w nim się znajdujące. Właśnie dlatego normy i przepisy określają nie tylko sposób oznakowania tego elementu drogi ewakuacyjnej, ale również szczegółowe wymagania dla drzwi ewakuacyjnych dotyczące m.in. ich wymiarów czy sposobu ich otwierania. Jakie rozporządzenia i normy regulują kwestie związane z drzwiami ewakuacyjnymi? Jakie warunki techniczne muszą spełniać drzwi ewakuacyjne?
Blokady parkingowe - co warto wiedzieć? Komentarze (0)
Zapory i blokady parkingowe to jeden z najprostszych sposobów na zagwarantowanie sobie dostępu do miejsca parkingowego na wyłączność. To rozwiązanie, które dobrze znamy z coraz większej ilości osiedli mieszkaniowych (blokady parkingowe stosowane są zarówno na zewnętrznych miejscach postojowych, jak i w garażach podziemnych), ale pojedyncze zapory widujemy również pod sklepami i biurowcami, urzędami oraz różnego rodzaju parkingami firmowymi. Jakie przepisy regulują kwestie związane z zaporami i barierami parkingowymi Gdzie i jak można zamontować blokadę parkingową? Jakie są rodzaje blokad na miejsce parkingowe?
Zagrożenia w miejscu pracy Komentarze (0)
Wszystko, z czym pracownik styka się na co dzień podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, składa się na środowisko pracy. Można do niego zaliczyć wiele istotnych elementów, które mają pozytywny wpływ na jakość powierzonych zadań. Niestety, w jego skład wchodzi także szereg negatywnych czynników. Należy wymienić wśród nich takie, które oddziałując na człowieka mogą być przyczyną chorób, powodują wypadki przy pracy oraz te czynniki, które choć nie szkodzą życiu i zdrowiu pracownika, to jednak utrudniają jego pracę i są przyczyną zmniejszenia wydajności. Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Aby podejmować właściwe działania prewencyjne, związane z ochroną zdrowia i życia osób zatrudnionych, należy najpierw poznać potencjalne zagrożenia w miejscu pracy.
Znaki BHP w warsztacie samochodowym - poprawne oznaczenie warsztatów samochodowych Komentarze (0)
Warsztat samochodowy należy do kategorii zakładów pracy, w którym wiele się dzieje. Naprawa samochodu to nie tylko wymiana oleju przez mechanika. Często w pracach uczestniczy też elektryk, blacharz czy lakiernik, pojawiają się sami klienci, czasem przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej. Dookoła znajduje się szereg specjalistycznych urządzeń, narzędzi oraz środków chemicznych. Bezpieczeństwo pracowników i innych osób znajdujących się na terenie zakładu w znacznej mierze zależy od spójnej organizacji stanowisk pracy oraz prawidłowego oznaczenia. Aby wyeliminować zagrożenie, należy użyć odpowiednich znaków BHP.
BHP - definicja i podstawowe pojęcia Komentarze (0)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to najprościej mówiąc zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Bardziej szczegółową definicję podaje Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne. Oba podane wyjaśnienia wskazują na to, że BHP to tak naprawdę w pełni niezależna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem odpowiednich warunków pracy. Zakres zagadnień z nią związanych nawiązuje do ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy czy technicznego bezpieczeństwa. Dlatego warto poznać podstawowe pojęcia związane z BHP.
Oświetlenie ewakuacyjnej - normy i przepisy Komentarze (0)
Oświetlenie ewakuacyjne należy do kategorii oświetlenia działającego niezależnie od podstawowego źródła zasilania. Dzięki temu można bezpiecznie poruszać się na danym obszarze w razie awarii prądu. Zapobiega również wybuchom paniki w przypadku, gdy konieczna jest szybka ewakuacja ludzi z budynku objętego awarią. Wato zatem wiedzieć, kiedy konieczne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku i jak dobrać odpowiedni rodzaj oświetlenia.
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej - co warto wiedzieć Komentarze (0)
Drogi ewakuacyjne stanowią jeden z najważniejszych elementów systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Powinny być opracowane i oznakowane w taki sposób, by umożliwiać ekspresową i skuteczną ewakuację ludzi oraz zwierząt w razie pożaru, bądź jakiegokolwiek innego zagrożenia wymagającego opuszczenia danego miejsca, budynku lub terenu. Drogi ewakuacyjne, poza obowiązkowym oznakowaniem za pomocą znaków bezpieczeństwa / znaków ewakuacyjnych - powinny być również odpowiednio oświetlone. Jakie przepisy regulują kwestie związane z oświetleniem awaryjnym? Jak powinno wyglądać oświetlenie drogi ewakuacyjnej?
Pachołki drogowe - rodzaje i zastosowania Komentarze (0)
Kształtowanie właściwych warunków ruchu drogowego to jedno z najważniejszych zagadnień w trakcie organizacji infrastruktury miejskiej. Niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniego przebiegu ciągów komunikacyjnych i poprawne oddzielenie poszczególnych stref od siebie. Chodzi o wyodrębnienie dróg samochodowych od ścieżek rowerowych czy dróg, po których poruszają się piesi. Nierzadko gwarancją bezpieczeństwa jest ustawienie pachołków drogowych w odpowiednich miejscach.
Oznakowanie ADR - kiedy i jak stosować? Komentarze (0)
Przewóz towarów niebezpiecznych po drogach publicznych to trudna specjalizacja w i tak niełatwej branży transportowej. Takie przewozy regulowane są przez szereg aktów prawnych, którymi nie muszą zawracać sobie głowy właściciele, spedytorzy czy wreszcie kierowcy przedsiębiorstw parających się wyłącznie transportem ładunków neutralnych. Mówiąc krótko transport towarów niebezpiecznych to przewóz materiałów uznanych przez prawo za niebezpieczne różnymi specjalnymi środkami transportu, gdyż posiadane przez ładunek właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego czy też generalnego porządku oraz dóbr materialnych.
Znaki na stacji kolejowej - jak prawidłowo oznakować stację kolejową Komentarze (0)
Stacja kolejowa to miejsce pracy dla przedstawicieli minimum kilku zawodów (m.in. maszynistów, kontrolerów, sprzedawców, pracowników obsługi klienta) oraz miejsce świadczenia usług przewozu osób i towarów. Znaki umieszczane na stacji kolejowej powinny być zgodne z wszelkimi przepisami regulującymi tę kwestię oraz być w pełni czytelne i zrozumiałe. Odpowiednio dobrane i zlokalizowane znaki na stacji kolejowej stanowią istotny element działań podejmowanych w ramach zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie stacji kolejowej, zarówno pracownikom kolei i kontrahentom realizującym rozmaite zadania na terenie stacji, jak i jej klientom. Jakie przepisy regulują kwestie związane z oznakowaniem stacji kolejowej? Co oznaczają znaki umieszczone na stacji kolejowej i jakie piktogramy znajdują tutaj zastosowanie?