Kategorie

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02, PN-EN-81-73

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów zobowiązuje właścicieli / administratorów / zarządców budynków, obiektów i terenów m.in. do prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych. Znaki ewakuacyjne powinny być maksymalnie czytelne oraz umieszczone w odpowiednich miejscach - tak, by dostarczać informacji niezbędnych do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia ewakuacji. Istotna jest również ich zgodność z aktualnie obowiązującymi normami. Kwestię wyglądu i kolorystyki znaków ewakuacyjnych regulują obecnie normy: PN-92/N-01256/02 (Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja) oraz PN-N-01256-04:1992 (Znaki bezpieczeństwa - techniczne środki przeciwpożarowe), które obowiązują równolegle z międzynarodową normą PN-EN ISO 7010:2012 (Symbole graficzne - barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa). Jednak warunkiem koniecznym do zastosowania (umieszczania w obiektach) znaków wykonanych zgodnie z w/w normami, jest posiadanie wymaganego prawem aktualnego Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez CNBOP.

>>Pianki do podklejania<<

Znaki ewakuacyjne w sklepie TECHEM

Sklep.techemznaki.pl to sklep online, w którym znajdą Państwo najwyższej jakości znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne (doskonale widoczne również w ciemności), zgodne z normami PN-92/N-01256/02 oraz PN-EN-81-73. Znaki dostępne są w formie sztywnej płyty lub folii samoprzylepnej - w różnych rozmiarach (pozwalających na optymalne dopasowanie oznakowania do miejsca, w którym ma się ono znajdować) i atrakcyjnych cenach. Zastosowanie najnowszych technologii oraz precyzyjne wykończenie każdego znaku gwarantują jego trwałość i odporność na długie lata.