Znaki ewakuacyjne

Produkujemy znaki ewakuacyjne pod marką Kenlight od 25 lat. Nasze produkty są wykonane z surowców najwyższej jakości i drukowane na ploterach najnowszej generacji. Dzięki temu są wyjątkowo trwałe.

W momencie nagłej ewakuacji znaki ewakuacyjne pełnią kluczową rolę. Mają za zadanie wskazać nam właściwą drogę do miejsca, w którym będziemy bezpieczni. Dlatego ważne jest aby materiał z których są wykonane był trwały i posiadał wysoki poziom luminescencji. Drugim ważnym aspektem zwiększającym bezpieczeństwo jest prawidłowe rozmieszczenie znaków oraz ich wielkość. Wielkość znaku powinna być dostosowana do odległości, z jakiej ten znak powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi. Znaki tego typu powinny być umieszczane na ścianach na wysokości ok. 150 cm od podłogi, odpowiadającej średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia lub nad drogą ewakuacyjną na wys. ponad 200 cm od podłogi. Znaki produkowane przez BP Techem SA są zgodne z normą PN-92/N-01256/02.