Znaki nakazu PN-EN ISO 7010

Znaki zgodne z techniczną normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (PN-EN ISO 7010) to znaki charakteryzujące się uniwersalnością i pełną czytelnością, bez konieczności stosowania dodatkowych opisów - są intuicyjne w zrozumieniu i jednoznaczne w interpretacji. Znaki nakazu wg PN-EN ISO 7010 mają kształt niebieskiego koła, w który wpisany jest biały piktogram. Znaki są zgodne z wszelkimi wytycznymi polskiego ustawodawstwa, w zakresie oznaczania przestrzeni publicznej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ludziom i mieniu. Najczęściej stosowane są do prawidłowego oznakowania miejsc pracy ludzi, zgodnie z przepisami BHP (w celu zapewnienia bezpieczeństwa higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy). Wybrane znaki mogą być stosowane w ramach ochrony ppoż (np. znak nakaz odłączania urządzenia od sieci elektrycznej).

 

Znaki nakazu powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest wskazanie właściwego zachowania czy sposobu wykonania konkretnej czynności - w celu zapewnienia bezpieczeństwa człowieka, m.in podczas wykonywania pracy, przebywania w danym pomieszczeniu lub na danym terenie. W tej kategorii znajdują się m.in. znaki: nakaz przeczytania instrukcji, nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony rąk, nakaz stosowania ochrony głowy czy nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych. Wybrane znaki nakazu mogą być również stosowane do oznakowania ciągów komunikacyjnych dla pieszych - to m.in. znak nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu czy znak nakaz przechodzenia pomostem.

Znaki nakazu od TECHEM

Sklep TECHEM oferuje szeroki wybór znaków nakazu zgodnych z normą PN-EN ISO 7010. To znaki doskonałej jakości, charakteryzujące się trwałością i solidnością wykonania, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, maksymalnie czytelne i zawierające zrozumiałe piktogramy, nie wymagające dodatkowych podpisów. Znaki nakazu dostępne są w dwóch wersjach: na sztywnej płycie i folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię) oraz w różnych rozmiarach i konkurencyjnych cenach.