Detektory Clip SGD jednogazowe

Niezawodne, trwałe, kompaktowe, jednogazowe urządzenie monitorujące o określonym okresie działania, niewymagające
konserwacji. Crowcon Clip wytrzymuje najtrudniejsze przemysłowe warunki pracy.

Czas działania: 2 lata od pierwszego uruchomienia przy założeniu >2900 minut alarmu (średnio 4 minuty dziennie)

Clip Single Gas Detector (SDG) to przemysłowy detektor jednogazowy przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Detektory jednogazowe dostępne są w wersjach dla:

  • siarkowodoru (H2S),
  • tlenku węgla (CO),
  • tlenu (O2).

Detektor SIARKOWODORU 10/15PPM

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 816,87 zł brutto

Detektor SIARKOWODORU 2/5PPM

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 816,87 zł brutto

Detektor SIARKOWODORU 5/10PPM

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 816,87 zł brutto

Detektor TLENKU WĘGLA 25/50PPM

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 816,87 zł brutto

Detektor TLENKU WĘGLA 30/100PPM

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 816,87 zł brutto

Detektor TLENKU WĘGLA 35/50PPM

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 816,87 zł brutto

Detektor TLENU 19/23,5%

Clip SGD
Dostępność: 7-21 dni
Cena: 879,71 zł brutto

Zalety detektorów SDG

  • Detektory Crowcon Clip są kompaktowe i lekkie (93g (2.7oz) dla detektorów gazów toksycznych, 104g (3.7oz) dla detektorów tlenu).
  • Wytrzymują najtrudniejsze przemysłowe warunki pracy i zapewniają wiodący w branży czas alarmu, zmienne poziomy alarmu i rejestrację zdarzeń (ostatnie 30 zdarzeń), a także przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie testów sprawności i kalibracji.
  • Detektory Clip Single Gas Detector (SDG) są wodo- i pyłoszczelne (zgodnie z normami zgodnie z IP66 i IP67).
  • Stacja Dokująca Clip SGD pozwala utrzymać prawidłową konfigurację monitorów bez konieczności korzystania z serwisu lub ekipy technicznej.
  • Czas detektorów jednogazowych określa się na 2 lata od pierwszego uruchomienia przy założeniu >2900 minut alarmu (średnio 4 minuty dziennie).
  • Obsługa detektorów Crowcon Clip jest prosta, intuicyjna. Możliwość obsługi jednym przyciskiem zapewnia prostotę dla użytkowników i skraca czas szkolenia.

Funkcja Zmienny Poziom Alarmów zapewnia zgodność ze zmieniającymi się przepisami lub procedurami firmowymi.