Clip SGD- jednogazowy

Niezawodne, trwałe, kompaktowe jednogazowe urządzenie monitorujące o określonym okresie działania, nie wymagające
konserwacji. Crowcon Clip wytrzymuje najtrudniejsze przemysłowe warunki pracy.

Czas działania 2 lata od pierwszego uruchomienia przy założeniu >2900 minut alarmu (średnio 4 minuty dziennie)

SIARKOWODÓR 10/15PPM

Clip SGD
Cena: 830,88 zł brutto

SIARKOWODÓR 2/5PPM

Clip SGD
Cena: 830,88 zł brutto

SIARKOWODÓR 5/10PPM

Clip SGD
Cena: 830,88 zł brutto

TLEN 19/23,5%

Clip SGD
Cena: 891,73 zł brutto

TLENEK WĘGLA 25/50PPM

Clip SGD
Cena: 830,88 zł brutto

TLENEK WĘGLA 30/100PPM

Clip SGD
Cena: 830,88 zł brutto

TLENEK WĘGLA 35/50PPM

Clip SGD
Cena: 830,88 zł brutto