Znaki przeciwpożarowe

Znaki przeciwpożarowe są bardzo istotnym elementem, pozwalającym na uniknięcie lub ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia oraz straty mienia w sytuacji wystąpienia pożaru. Produkowane przez naszą firmę znaki przeciwpożarowe są zgodne z normą PN-92/N-01256/01 i cechują się dużą rozpoznawalnością. W naszej ofercie są dostępne są również znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92/N-01256/01, oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych, znaki uzupełniające, znaki związane z ochroną przeciwpożarową oraz numery. Najczęściej stosowanymi oznaczeniami są znaki oznaczające miejsce lokalizacji gaśnic, hydrantów przeciwpożarowych oraz przycisków alarmowych. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych może się okazać niewystarczające. Dla ochrony ludzi i mienia niezbędne jest zainstalowanie odpowiednich gaśnic w miejscach zagrożonych pożarem. W naszej ofercie znajduje się kilka modeli gaśnic, przeznaczonych do najbardziej popularnych zastosowań. Zobacz także: znaki bhp | znaki ewakuacyjne | iso 7010taśmy antyposlizgowetaśma ostrzegawczataśma antypoślizgowataśma bhp

Niezmiernie istotnym elementem, który w większości przypadków pozwala na uniknięcia zagrożenia życia lub zdrowia, a także straty mienia w sytuacji wystąpienia pożaru są znaki przeciwpożarowe. Przepisy wymagają, aby wszystkie instalacje elektryczne i gazowe, zawory oraz przyciski alarmowe, wyłączniki prądu oraz inne elementy związane z ochroną przeciwpożarową były odpowiednio oznakowane. Kiedy w budynku dochodzi do zaprószenia ognia, z którego w przeciągu kilku minut może powstać ogromny pożar, ważne jest, żeby akcja ratunkowa oraz gaszenie ognia rozpoczęło się możliwie jak najwcześniej, nawet przed przyjazdem jednostek straży pożarnej. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego, które może przyśpieszyć i usprawnić przebieg akcji ratunkowej. Odpowiednie oznakowanie dróg pożarowych, sprzętu, instalacji gaśniczych a także urządzeń sygnalizacji pożarowej jest w takim wypadku kluczową kwestią. Poprawne wskazanie obszarów i materiałów, które mogą być zagrożone pożarem powinno być priorytetem. Jest to kluczowa kwestia zarówno w budynkach mieszkalnych jak w zakładach przemysłowych, fabrykach i innych budynkach użytku publicznego, gdzie mogą przebywać większe ilości osób. Nasza firma zajmuje się produkcją znaków ppoż. zgodnie ze standardową normą PN-92/N-01256/01. W naszej ofercie znajdą Państwo także znaki ochrony przeciwpożarowej, których używa się do oznaczeń technicznych środków pożarniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 7010. Sprzedajemy także znaki uzupełniające i numery. Dzięki szerokiej ofercie oznaczeń przeciwpożarowych możemy zaopatrywac naszych Klientów w pełni kompleksowo.

Najczęściej występującymi i powszechnie stosowanymi znakami są oznaczenia miejsca lokalizacji gaśnic, hydrantów oraz rozmieszczenia przycisków alarmowych.

W naszym sklepie znajduje się tylko i wyłącznie asortyment znaków spełniających normy potwierdzane wieloma certyfikatami. Dlatego jesteśmy pewni, że oddajemy w Państwa ręce produkt, który cechuje się wysoką jakością wykonania, z najlepszych materiałów z odpowiednimi parametrami zgodnymi z wymaganiami odpowiedniego oznakowania przeciwpożarowego.

W normie PN-92/N-01256/01 zostały zawarte wymagania dotyczące znaków pożarniczych, które powszechnie stosuje się do oznaczenia sprzętu ppoż. oraz czynności bezpośrednio związanych z szybką lokalizacją tego osprzętu. Mimo tego, że norma ta została wycofana, administracja państwowa postanowiła utrzymać ważność dopuszczeń do użytkowania jeśli chodzi o znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, co umożliwiło dalszą certyfikację tych produktów.

Obecnie w Polsce obowiązuje norma PN-EN ISO 7010, w której zawarte są wszystkie wymagania dotyczące znaków pożarniczych i lokalizacji potrzebnego sprzętu. Są to oznaczenia międzynarodowe i powszechnie stosowane w Unii Europejskiej. Dlatego też wiele zakładów przemysłowych jak i obiektów użyteczności publicznej wybiera właśnie tego typu znaki, ponieważ są bardziej intuicyjne, przez co skuteczniej mogą przyczynić się do ratowania zdrowia i życia ludzi.

W ofercie posiadamy znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01. Sprzedajemy oznaczenia hydrantów wewnętrznych, gaśnic, telefonów do użycia w stanie zagrożenia, strzałki kierunkowe do miejsc rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. Znajdą też Państwo znaki zakazu takie jak zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, nie zastawiać droga pożarowa lub też zakaz gaszenia wodą. Oferujemy także symbole ostrzegające przed niebezpieczeństwem pożaru, substancjami łatwopalnymi oraz niebezpieczeństwem wybuchu. Wszystkie oznaczenia posiadamy w czterech rodzajach materiału. Można zakupić je na folii i płycie fotoluminescencyjnej lub na folii samoprzylepnej oraz sztywnej płycie. Dostępnych jest także wiele rozmiarów, dzięki którym łatwo dostosować rozmieszczenie znaków w budynku.

Kolejną kategorią są znaki ochrony pożarowej wg PN-EN ISO 7010. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć oznaczenie gaśnicy, hydrantu wewnętrznego, drabiny pożarowej, alarm pożarowy lub także zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Te znaki również dostępne są w czterech wariantach materiałów i różnych rozmiarach.

W naszym sklepie znajdują się także oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych. Posiadamy symbole suchego pionu, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydrant zewnętrzny, kurek główny instalacji gazowej, przeciwpożarowy zbiornik wody lub stanowisko czerpania wody, dźwig przeciwpożarowy, miejsce otwierania klap ppoż, miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego oraz lewe i prawe drzwi pożarowe. Bardzo ważne jest odpowiednie oznaczenie wszystkich dróg oraz sprzętów, które należy użyć w razie pożaru.

Ważne są także znaki uzupełniające, które mają za zadanie zwiększyć ochronę przeciwpożarową. W asortymencie posiadamy oznaczenia typu: nie zastawiać!, znaki zakazu składowania materiału, ostrzegawcze o liniach dozorowych, informacyjne o rozmieszczeniu drzwi ppoż oraz wyłączników prądu i głównych tablic rozdzielczych. Dodatkowo biało-czerwone znaki informujące o drodze pożarowej, zbiorniku wody do gaszenia, gdzie znajduje się koc gaśniczy a także powiadomienie ile metrów sześciennych oraz jak głęboki jest przeciwpożarowy zbiornik wodny. Ważne są także znaki czerwono-białe zawierające informacje o pompowniach tryskaczowych i hydrantowych oraz o wyłącznikach bezpieczeństwa. W sprzedaży mamy również strzałki pokazujące kierunek do punktu czerpania wody oraz do głównego wyłącznika prądu.

W naszym sklepie mogą Państwo nabyć cyfry na czerwonym tle pomocne w tworzeniu oznaczania odpowiednich obszarów i obiektów.

Aby poprawnie zabezpieczyć się przed pożarem, w każdej budowli powinna znaleźć się gaśnica, która w razie zagrożenia pomoże ugasić ogień. Musi być ona odpowiednio oznaczona, żeby gaszący byli w stanie ją szybko odnaleźć i użyć. Niezmiernie ważne jest także odpowiednie rozmieszczenie tabliczek informujących jak dostać się do najbliższej drogi ewakuacyjnej. Dzięki temu zwiększa się szansa, że ewakuacja będzie przebiegać sprawnie. Planując rozmieszczenie znaków, warto również pamiętać, że warto jest używać produktów z materiałów fotoluminescencyjnych, ponieważ w słabych warunkach oświetleniowych oraz w przypadku ograniczonej widoczności są one łatwo zauważalne i pomagają w odnalezieniu właściwej drogi i zastosowaniu się do informacji i oznaczeń.

Wszystkie znaki produkowane przez nas są najwyższej jakości. Od kilkunastu lat używamy materiałów fotoluminescencyjnych nowej, znacznie ulepszonej generacji. Nasza firma jako pierwsza zdecydowała się wprowadzić na rynek tego typu materiał przez co zrewolucjonizowaliśmy Polski rynek.

Zobacz także: znaki bezpieczeństwa | znaki ewakuacyjne sprawdź | iso 7010 | taśmy antypoślizgowe | taśmy ostrzegawcze | taśma antypoślizgowa | taśma bhp