Znaki przeciwpożarowe

Znaki przeciwpożarowe są bardzo istotnym elementem, pozwalającym na uniknięcie lub ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia oraz straty mienia w sytuacji wystąpienia pożaru. Produkowane przez naszą firmę znaki przeciwpożarowe są zgodne z normą PN-92/N-01256/01 i cechują się dużą rozpoznawalnością. W naszej ofercie są dostępne są również znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92/N-01256/01, oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych, znaki uzupełniające, znaki związane z ochroną przeciwpożarową oraz numery. Najczęściej stosowanymi oznaczeniami są znaki oznaczające miejsce lokalizacji gaśnic, hydrantów przeciwpożarowych oraz przycisków alarmowych. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych może się okazać niewystarczające. Dla ochrony ludzi i mienia niezbędne jest zainstalowanie odpowiednich gaśnic w miejscach zagrożonych pożarem. W naszej ofercie znajduje się kilka modeli gaśnic, przeznaczonych do najbardziej popularnych zastosowań.