Znaki przeciwpożarowe PPOŻ

 Znaki przeciwpożarowe ppoż - sprawdź ofertę w sklepie Techem. Ceny producenta i szybka dostawa.

 

Znaki przeciwpożarowe są bardzo istotnym elementem, pozwalającym na uniknięcie lub ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia oraz straty mienia w sytuacji wystąpienia pożaru. Produkowane przez naszą firmę znaki przeciwpożarowe są zgodne z normą PN-92/N-01256/01 i cechują się dużą rozpoznawalnością. W naszej ofercie są dostępne są również znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92/N-01256/01, oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych, znaki uzupełniające, znaki związane z ochroną przeciwpożarową oraz numery. Najczęściej stosowanymi oznaczeniami są znaki oznaczające miejsce lokalizacji gaśnic, hydrantów przeciwpożarowych oraz przycisków alarmowych. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych może się okazać niewystarczające. Dla ochrony ludzi i mienia niezbędne jest zainstalowanie odpowiednich gaśnic w miejscach zagrożonych pożarem. W naszej ofercie znajduje się kilka modeli gaśnic, przeznaczonych do najbardziej popularnych zastosowań.

Niezmiernie istotnym elementem, który w większości przypadków pozwala na uniknięcie zagrożenia życia lub zdrowia, a także utraty mienia w sytuacji wystąpienia pożaru są znaki przeciwpożarowe. Przepisy wymagają, aby wszystkie instalacje elektryczne i gazowe, zawory oraz przyciski alarmowe, wyłączniki prądu oraz inne elementy związane z ochroną przeciwpożarową były odpowiednio oznakowane oznaczeniami ppoż. Kiedy w budynku dochodzi do zaprószenia ognia, z którego w przeciągu kilku minut może powstać ogromny pożar, ważne jest, żeby akcja ratunkowa oraz gaszenie ognia rozpoczęło się jak najszybciej, nawet przed przyjazdem jednostek straży pożarnej. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego, które może przyśpieszyć i usprawnić przebieg akcji ratunkowej. Odpowiednie oznakowanie dróg pożarowych, sprzętu, instalacji gaśniczych a także urządzeń sygnalizacji pożarowej jest w takim wypadku kluczową kwestią.

Poprawne wskazanie obszarów i materiałów, które mogą być zagrożone pożarem powinno być priorytetem. Jest to kluczowa kwestia zarówno w budynkach mieszkalnych jak w zakładach przemysłowych, fabrykach i innych budynkach użytku publicznego, gdzie mogą przebywać większe ilości osób. Nasza firma zajmuje się produkcją znaków ppoż. zgodnie ze standardową normą PN-92/N-01256/01. W naszej ofercie znajdą Państwo także znaki ochrony przeciwpożarowej, których używa się do oznaczeń technicznych środków pożarniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 7010. Sprzedajemy także znaki uzupełniające i numery. Dzięki szerokiej ofercie oznaczeń przeciwpożarowych możemy zaopatrywać naszych Klientów w pełni kompleksowo.

Najczęściej występującymi i powszechnie stosowanymi znakami są oznaczenia miejsca lokalizacji gaśnic, hydrantów oraz rozmieszczenia przycisków alarmowych.

Oferta znaków przeciwpożarowych w sklepie Techem Znaki

W naszym sklepie znajduje się tylko i wyłącznie asortyment znaków spełniających normy potwierdzane wieloma certyfikatami. Dlatego jesteśmy pewni, że oddajemy w Państwa ręce produkt, który cechuje się wysoką jakością wykonania, z najlepszych materiałów z odpowiednimi parametrami zgodnymi z wymaganiami odpowiedniego oznakowania przeciwpożarowego.

W normie PN-92/N-01256/01 zostały zawarte wymagania dotyczące znaków pożarniczych, które powszechnie stosuje się do oznaczenia sprzętu ppoż. oraz czynności bezpośrednio związanych z szybką lokalizacją tego osprzętu. Mimo tego, że norma ta została wycofana, administracja państwowa postanowiła utrzymać ważność dopuszczeń do użytkowania jeśli chodzi o znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe, co umożliwiło dalszą certyfikację tych produktów.

Nowe normy w polskim prawie

Obecnie w Polsce obowiązuje norma PN-EN ISO 7010, w której zawarte są wszystkie wymagania dotyczące znaków przeciw pożarowych i lokalizacji potrzebnego sprzętu. Są to oznaczenia międzynarodowe i powszechnie stosowane w Unii Europejskiej. Dlatego też wiele zakładów przemysłowych jak i obiektów użyteczności publicznej wybiera właśnie tego typu znaki, ponieważ są bardziej intuicyjne, przez co skuteczniej mogą przyczynić się do ratowania zdrowia i życia ludzi.

W ofercie posiadamy znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01. Sprzedajemy oznaczenia hydrantów wewnętrznych, gaśnic, telefonów do użycia w stanie zagrożenia, strzałki kierunkowe do miejsc rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. W naszej ofercie znajdą też Państwo znaki zakazu takie jak zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, nie zastawiać droga pożarowa lub też zakaz gaszenia wodą. Oferujemy także symbole ostrzegające przed niebezpieczeństwem pożaru, substancjami łatwopalnymi oraz niebezpieczeństwem wybuchu. Wszystkie oznaczenia posiadamy w czterech rodzajach materiału. Można zakupić je na folii i płycie fotoluminescencyjnej lub na folii samoprzylepnej oraz sztywnej płycie. Dostępnych jest także wiele rozmiarów, dzięki którym łatwo dostosować rozmieszczenie znaków w budynku.

Znaki przeciwpożarowe wg ISO 7010

Kolejną kategorią są znaki ochrony pożarowej wg PN-EN ISO 7010. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć oznaczenie gaśnicy, hydrantu wewnętrznego, drabiny pożarowej, alarm pożarowy lub także zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Te znaki również dostępne są w czterech wariantach materiałów i różnych rozmiarach.

W naszym sklepie znajdują się także oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych. Posiadamy symbole suchego pionu, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydrant zewnętrzny, kurek główny instalacji gazowej, przeciwpożarowy zbiornik wody lub stanowisko czerpania wody, dźwig przeciwpożarowy, miejsce otwierania klap ppoż, miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego oraz lewe i prawe drzwi pożarowe. Bardzo ważne jest odpowiednie oznaczenie wszystkich dróg oraz sprzętów, które należy użyć w razie pożaru.

Zainwestuj w znaki przeciwpożarowe uzupełniające 

Ważne są także znaki uzupełniające, które mają za zadanie zwiększyć ochronę przeciwpożarową. W asortymencie posiadamy oznaczenia typu: nie zastawiać!, znaki zakazu składowania materiału, ostrzegawcze o liniach dozorowych, informacyjne o rozmieszczeniu drzwi ppoż oraz wyłączników prądu i głównych tablic rozdzielczych. Dodatkowo biało-czerwone znaki informujące o drodze pożarowej, zbiorniku wody do gaszenia, gdzie znajduje się koc gaśniczy a także powiadomienie ile metrów sześciennych oraz jak głęboki jest przeciwpożarowy zbiornik wodny. Ważne są także znaki czerwono-białe zawierające informacje o pompowniach tryskaczowych i hydrantowych oraz o wyłącznikach bezpieczeństwa. W sprzedaży mamy również strzałki pokazujące kierunek do punktu czerpania wody oraz do głównego wyłącznika prądu.

W naszym sklepie mogą Państwo nabyć cyfry na czerwonym tle pomocne w tworzeniu oznaczania odpowiednich obszarów i obiektów.

Jak poprawnie zabezpieczyć się przed pożarem?

Aby poprawnie zabezpieczyć się przed pożarem, w każdej budowli powinna znaleźć się gaśnica, która w razie zagrożenia pomoże ugasić ogień. Musi być ona odpowiednio oznaczona, żeby gaszący byli w stanie ją szybko odnaleźć i użyć. Niezmiernie ważne jest także odpowiednie rozmieszczenie tabliczek informujących jak dostać się do najbliższej drogi ewakuacyjnej. Dzięki temu zwiększa się szansa, że ewakuacja będzie przebiegać sprawnie. Planując rozmieszczenie znaków, warto również pamiętać, że warto jest używać produktów z materiałów fotoluminescencyjnych, ponieważ w słabych warunkach oświetleniowych oraz w przypadku ograniczonej widoczności są one łatwo zauważalne i pomagają w odnalezieniu właściwej drogi i zastosowaniu się do informacji i oznaczeń.

Wszystkie znaki produkowane przez nas są najwyższej jakości. Od kilkunastu lat używamy materiałów fotoluminescencyjnych nowej, znacznie ulepszonej generacji.

Obecnie obowiązujące przepisy jasno określają wymogi związane z odpowiednim oznakowaniem wszelkich elementów instalacji gazowych oraz elektrycznych, a także zaworów, wyłączników prądu, przycisków alarmowych oraz telefonów bezpieczeństwa. Zasady ochrony ppoż. jasno mówią, że w każdym budynku powinny znajdować się znaki informacyjne pożarowe. Dlatego też w naszej ofercie mogą Państwo znaleźć wszystkie niezbędne piktogramy, potrzebne do oznaczenia zarówno sprzętu pożarniczego, jak i również drogi pożarowej.

Wysokiej jakości znaki przeciwpożarowe

Mimo, że na zajęciach BHP ciągle ćwiczy się sposoby postępowania w razie pożaru, jednak kiedy pojawia się realne zagrożenie, często zapomina się procedury, które powinno się zastosować. Dlatego oprócz szkoleń pomocne okazuje się rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa, które można zakupić w naszym sklepie w różnych formatach oraz podłożach. Dzięki starannemu wykonaniu, odpowiedniej czytelności, nawet przy ograniczonym dostępie światła oraz zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, otrzymują Państwo piktogramy najwyższej jakości.

Ważność znaków przeciwpożarowych

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe rozmieszczenie znaków ochrony przeciwpożarowej? Przerodzenie się małego płomienia w ogromny pożar, jest kwestią zaledwie kilku minut. Nie należy czekać aż na miejsce dotrze wykwalifikowana ekipa strażaków, ponieważ jest to strata cennego czasu. Akcja ratunkowa musi być przeprowadzona jak najszybciej, aby zakończyła się sukcesem. Dlatego też odpowiednie oznaczenia miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego oraz prawidłowo wskazany kierunek do miejsca ewakuacji jest tak ważne podczas nagłych sytuacji.

Znaki związane z ochroną przeciwpożarową mają na celu pokazanie gdzie należy szukać takich przedmiotów jak gaśnica, drabina pożarowa, hydrant wewnętrzny, gdzie znajdują się drzwi przeciwpożarowe lub też alarmowy sygnalizator akustyczny. Jasne i czytelne instrukcje BHP są ogromną pomocą podczas przeprowadzania akcji ewakuacyjnej, dlatego każdy zakład pracy oraz budynek użytku publicznego powinien mieć piktogramy rozmieszczone w najbardziej strategicznych punktach w całym obiekcie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Piktogramy przeciwpożarowe - Normy obowiązujące w Polsce

Obecnie w Polsce należy stosować znaki z normą PN-EN ISO 7010:2012, jednak to wcale nie oznacza, że starsze wersje nie obowiązują. Jednak jeśli znaki przestaną spełniać swoją rolę, należy doposażyć się lub uzupełnić braki znakami w nowej normie. Należy jednak zwrócić uwagę na wprowadzone poprawki, ponieważ wraz z nowymi oznaczeniami, zostało naniesionych kilka zupełnie nowych oznaczeń, które nie mają swojego odpowiednika w oznaczeniach obowiązujących do roku 2012. Nasza firma posiada również aktualny certyfikat, który pokazuje zgodność sprzedawanych przez nas znaków z obowiązującymi normami.

Oznaczenia znaków obowiązujące w Polsce

PN-92/N-01256/01 - pod tym oznaczeniem kryją się fotoluminescencyjne znaki związane z ochroną przeciwpożarową.
PN-EN ISO 7010 - są to fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa w nowej normie wprowadzonej w 2012 roku.
PN PN-97/N-01256/04 - to oznacza fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe
Dzięki znajomości tych oznaczeń oraz certyfikatów, Klient może mieć pewność, że znaki, które kupuje są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu sprzętu pożarniczego lub urządzenia służącego do pomocy w gaszeniu pożaru, strażacy odpowiedzialni za opanowanie pożaru są w stanie łatwo zauważyć oraz obsłużyć ten ekwipunek. Dzięki zastosowaniu fotoluminescencji, nawet przy ograniczonej widoczności spowodowanej przez dym, znaki będą łatwe w zlokalizowaniu, ze względu na wysokie parametry fotometryczne, dzięki temu zlokalizowanie rozmieszczenia sprzętu pożarniczego nie będzie większym problemem.

Jakie znaki mogą Państwo zakupić w naszym sklepie?

Posiadamy znaki ostrzegawcze, znaki zakazu takie jak palenie tytoniu zabronione lub też zakaz używania otwartego ognia, znaki oznaczające zestaw sprzętu pożarowego. Jesteśmy przekonani, że w naszym asortymencie znajdują się wszystkie piktogramy, potrzebne do odpowiedniego oznaczenia dróg ewakuacyjnych lub też pomieszczeń, w których wymagane są wyjścia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń gaśniczych i tym podobne.
Należy pamiętać, że aby zminimalizować niebezpieczeństwo pożaru, powinno się zaopatrzyć budynek w różne rodzaje urządzenia ostrzegającego przed dymem oraz w sprawnie działające gaśnice.

Znaki ppoż. jako integralna część budynku

Budynki użytku publicznego powinny być odpowiednio oznaczone, co dokładnie określają przepisy prawne. Dzięki szerokiemu asortymentowi znaków BHP a także odpowiednich akcesoriów, nasi Klienci mogą bez problemu zaopatrzyć się we wszystkie najpotrzebniejsze oznaczenia. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz materiałów o wysokim współczynniku odporności na niszczenie lub tez blaknięcie, mogą mieć Państwo pewność, że oznaczenia trafiające do Państwa rąk, będą mogły służyć przez wiele lat.

Nasza pełna oferta

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu dostępną na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo tutaj znaleźć nie tylko materiały niwelujące niebezpieczeństwo pożaru takie jak detektory gazów, ale również znaki drogowe, taśmy ostrzegawcze, sprzęty do magazynów, garaży oraz parkingów, systemy zabezpieczeń lockout tagout, a także apteczki i przenośne zestawy pierwszej pomocy.

Jeśli chcą Państwo być informowani na bieżąco o najnowszych produktach dostępnych w naszej ofercie oraz o promocjach, zapraszamy do zapisania się do Newslettera. Dzięki subskrypcji, na Państwa adres mailowy będą wysyłane najświeższe informacje.