Ochrona przeciwpożarowa

Artykuły ochrony przeciwpożarowej obejmują takie kategorie produktów jak:

  • znaki ppoż zgodne z normą PN-92/N-01256/01 (fotoluminescencyjne znaki związane z ochroną przeciwpożarową),PN-EN ISO 7010 (fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa w nowej normie wprowadzonej w 2012 roku) oraz PN PN-97/N-01256/04 (fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe)
  • gaśnice (dla domu, samochodu, firmy, proszkowe, pianowe, wodne mgłowe, śniegowe CO2, komputerowe)
  • czujniki czadu, gazu i dymu
  • apteczki pierwszej pomocy, samochodowe, dla firm
  • szafki na kluczyki do wyjść ewakuacyjnych

Przeznaczenie i zastosowanie artykułów przeciwpożarowych

Akcesoria ochrony przeciwpożarowej pozwalają utrzymać bezpieczeństwo ppoż na bardzo wysokim poziomie. Dzięki prawidłowemu oznakowaniu wytycza się drogi ewakuacyjne i odpowiednio oznacza miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego (gaśnica, drabina pożarowa, hydrant wewnętrzny). Czujniki czadu, gazu i dymu umożliwiają uruchomienie alarmu we właściwym momencie i maksymalnie szybką ewakuację. Szafki na kluczyki do wyjść ewakuacyjnych, zamocowane w ich bezpośrednim sąsiedztwie, eliminują ryzyko poszukiwania kluczyków pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W razie potrzeby należy zbić szybkę  i wyjąć kluczyk. Dzięki różnego rodzaju gaśnicom, prawidłowo rozmieszczonym i starannie oznakowanym, możliwa jest natychmiastowa reakcja podczas wystąpienia pierwszych symptomów pożaru. W naszej ofercie, obok innych gaśnic, znajduje się także urządzenie gaśnicze polecane do urządzeń elektronicznych w tym komputerów, rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowi itp. Wreszcie apteczki umożliwiają udzielenie pierwszej pomocy ofiarom pożaru albo chaotycznej ewakuacji. 

Ochrona ppoż - uwarunkowania prawne

Każdy właściciel, zarządca, osoba fizyczna lub prawna, instytucja oraz organizacja, która korzysta z danego budynku lub terenu, ma obowiązek zabezpieczenia go na wypadek pożaru. Szczegółowo kwestie te omawia Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. 02.147.1229 ze zmianami).