Znaki elektryczne ostrzegawcze typu B wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne zgodne z normą PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa to znaki zakazy, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - pozwalające w sposób maksymalnie czytelny oznakować różnego rodzaju urządzenia elektryczne pod napięciem, szafy elektryczne i rozdzielnice elektryczne. Znaki elektryczne ostrzegawcze informują i ostrzegają przed zagrożeniem, niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia ludzi, w miejscach, w których znajdują się urządzenia elektryczne, szafy i rozdzielnice elektryczne. Zastosowanie znaków elektrycznych ostrzegawczych jest zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Znaki elektryczne ostrzegawcze typu B wg PN-88-E-08501 to znaki poziomie, mające kształt trójkąta równobocznego (stojącego na jednym z boków), z czarną obwódką i żółtym tłem oraz czarnym piktogramem błyskawicy. Obok trójkąta ostrzegawczego znajduje się tabliczka z informacją słowną (czarna obwódka, białe tło, czarne litery), która doprecyzowuje ostrzeżenie, minimalizując ryzyko błędnej interpretacji znaku. Takie znaki umożliwiają precyzyjne wskazane potencjalnego zagrożenia, np. nie dotykać, urządzenie elektryczne, napięcie niebezpieczne dla życia, niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodu itp.

Ostrzegawcze znaki elektryczne od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM to szeroki wybór znaków bezpieczeństwa. Wszystkie znaki charakteryzują się bardzo dobrą jakością i techniką wykonania, spełniają różne normy polskie i unijne oraz pozwalają na efektywne oznakowanie różnego rodzaju obiektów. Znaki elektryczne ostrzegawcze typu B wg PN-88-E-08501 to znaki dostępne w formie sztywnej płyty lub folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię), dostępne w najpopularniejszych rozmiarach (120x50 mm, 210x74 mm), w konkurencyjnych cenach. Prawidłowe dobranie i rozmieszczenie znaków elektrycznych jest obowiązkowe w każdym budynku i obiekcie budowlanym (wewnątrz i na zewnątrz), w którym zainstalowano urządzenia, szafy i rozdzielnice elektryczne.