222 XO - 03 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (222 XO-03)

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
płyta HIPS XO - 250x350mm 7,15 zł brutto Dodaj do koszyka

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego opracowuje się w celu określenia wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie dotyczą danego budynku lub obiektu. Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego muszą znajdować się w zakładach pracy, budynkach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, obiektach użytku publicznego, obiektach zbiorowego zamieszkania (hotele, domy opieki) oraz tam, gdzie występuje ryzyko wystąpienia wybuchu.

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna uwzględniać:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej i warunki techniczne obiektu,
  • wymagane urządzenia przeciwpożarowe i wymogi odnośnie do ich przeglądów i konserwacji,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
  • warunki i organizację ewakuacji,
  • plany obiektów i terenów przyległych.

Jak opracować instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Opracowując instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawsze trzeba brać pod uwagę specyfikę danego budynku lub obiektu, nie ma uniwersalnych instrukcji, które można stosować wszędzie. Do opracowania instrukcji i umieszczenia jej w budynku zobowiązani są właściciele oraz zarządcy budynków bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego musi być aktualizowana, co 2 lata.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, które reguluje zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej, wymaga dostarczenia instrukcji przeciwpożarowej do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.