Kategorie

Tablice ostrzegawcze na budowę

Bezpieczeństwo pracowników budowlanych oraz osób czasowo przebywających na terenie budowy (np. inwestora, inspektora, służb porządkowych) zależy w znacznej mierze od właściwego oznakowania terenu za pomocą stosownych tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Budowlane tablice informacyjne i ostrzegawcze sygnalizują w krótkich komunikatach potencjalne zagrożenia i nakazują zachowanie szczególnej ostrożności we wskazanych miejscach (np. w pobliżu placu manewrowego maszyn budowlanych czy w pobliżu wykopów, bądź rusztowań).

Informacja i ostrzeżenie na budowie

Właściwe oznakowanie stref potencjalnie niebezpiecznych na budowie to jeden z podstawowych obowiązków inwestora / kierownika budowy. Szeroka gama żółtych znaków ostrzegawczych i tablic budowlanych pozwala w sposób maksymalnie czytelny i klarowny poinformować pracowników budowy i osoby postronne o niemal wszystkich zagrożeniach oraz wynikającej z nich konieczności zachowania ostrożności.

Odpowiednio dobrane budowlane znaki ostrzegawcze (np. Uwaga! Budynek grozi zawaleniem, Uwaga! Wysokie nasypy, Uwaga! Praca żurawia) usytuowane w miejscach dobrze widocznych dla osób pracujących lub przebywających na terenie budowy, pozwalają na zachowanie szczególnej ostrożności, a tym samym - zminimalizowanie ryzyka zdarzeń i wypadków, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu osób. Ponadto na każde budowie powinna znajdować się tablica budowlana informacyjna, na której inwestor powinien umieć najważniejsze informacje związane z prowadzonymi robotami.

Znaki i tablice budowlane od TECHEM

W sklepie TECHEM znajdą Państwo szeroki wybór żółtych tablic informacyjnych i ostrzegawczych, stosowanych w branży budowlanej i remontowej, ale również m.in. w drogownictwie, przemyśle i handlu (np. na liniach produkcyjnych i w halach magazynowych). Doskonała jakość znaków i tablic budowlanych gwarantuje ich trwałość i odporność na rozmaite uszkodzenia mechaniczne czy zmienne warunki atmosferyczne (w przypadku znaków stosowanych na zewnątrz). Wybrane tablice budowlane dostępne są również w języku ukraińskim.