Znaki ISO 7010

Obecnie obowiązujące przepisy dokładnie  określają wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych przeznaczonych dla oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją. Znaki BP Techem SA z kategorii ISO 7010 produkowane są zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN ISO 7010. Zarówno kolory, jak i piktogramy wytwarzanych przez nas znaków w pełni odpowiadają wszystkim określonym w niej wymaganiom. Znaki w zależności od rodzaju tworzone są na materiałach fotoluminescencyjnych, bądź zwykłych, do których zalicza się między innymi folie samoprzylepne oraz płyty sztywne. Wśród znaków ISO 7010 znajdują się znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, zakazu, nakazu i ostrzegawcze. Według aktualnych wytycznych są one obowiązkowymi elementami bezpieczeństwa, co wiąże się z koniecznością ich umieszczania we wszystkich obiektach użyteczności publicznej i zakładach pracy. Dzięki takiemu powszechnemu zastosowaniu, cechuje je międzynarodowy charakter oraz duża rozpoznawalność.