Znaki BHP

Znaki BHP zgodnie z nazwą występują tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia związanego z wykonywaną pracą. Prowadząc własną firmę lub zarządzając obiektem użyteczności publicznej, należy pamiętać o bezpieczeństwie osób, które znajdują się w budynku. Przepisy prawa nakładają na firmy szereg obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o zasadach bezpieczeństwa prac. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych sposobów, są znaki BHP. Mające postać prostych znaków i uniwersalnych symboli są zrozumiałe dla wszystkich osób znajdujących się na terenie danego obiektu.

Zadbaliśmy więc o to, by w oferowane przez nasz sklep znaki BHP spełniały obowiązujące normy, a jednocześnie wyróżniały się trwałością, doskonałą jakością nadruku oraz łatwością montażu.

W asortymencie naszego sklepu można znaleźć zarówno znaki ostrzegawcze, informacyjne w wersjach z podpisem i bez podpisu, jak również znaki podłogowe i antypoślizgowe. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości materiałów, są również łatwe w utrzymaniu czystości oraz nie wymagają skomplikowanej konserwacji, dzięki czemu posłużą przez długi czas.

Piktogramy i naklejki BHP

Oferowane przez nasz sklep znaki BHP mogą mieć formę tabliczek wykonanych ze sztywnej płyty PCV, która doskonale nadaje się do zamontowania na każdej powierzchni. Zapewniamy również znaki BHP na foliach samoprzylepnych, które są tańszym rozwiązaniem, mogącym znaleźć zastosowanie na szybach lub gładkich powierzchniach ścian. W ofercie posiadamy również znaki wykonane z materiałów fotoluminescencyjnych, dzięki czemu są doskonale widoczne nawet w przypadku awarii światła.

Asortyment oferowanych przez nas znaków BHP jest bardzo szeroki – znajduje się w nim wszystko, czego właściciel firmy potrzebuje, by zapewnić osobom przebywającym na terenie obiektu najwyższe bezpieczeństwo oraz wymóc na nich odpowiedzialne, zgodne z przepisami zachowanie. Co ważne, oferowane przez nas znaki mające formę piktogramów, zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami prawa Unii Europejskiej oraz Polski. Regularnie śledzimy obowiązujące dyrektywy i dostosowujemy do nich naszą ofertę.

Znaki BHP powinny być one istotnym elementem struktury bezpieczeństwa w każdej firmie. Prawidłowe rozmieszczenie tego typu znaków jest kluczowe dla zabezpieczenia pracowników przed możliwymi urazami. Stosowanie piktogramów BHP reguluje zarówno polskie prawo jak i Unia Europejska. Tablice te muszą być rozmieszczone w każdym miejscu pracy, czego wymagają przepisy BHP. Istnieje kilka kategorii tego typu znaków. Głównie zależy to od spełnianego przez nie celu. Dlatego też wyróżniamy znaki zakazu i nakazu, ostrzegawcze oraz informacyjne. Bardzo ważne jest ich odpowiednie rozmieszczenie, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. Poza znakami, nasza firma specjalizuje się również w produkcji instrukcji BHP dla wielu branż, zaczynając od gastronomii i przemysłu spożywczego, poprzez transport i magazynowanie, aż po przemysł włókienniczy i odzieżowy.

Produkowane przez nas znaki oraz instrukcje spełniają wszystkie wymagania zawarte w przepisach, które aktualnie funkcjonują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo znaki opracowane przez specjalistów, zgodnie z przepisami Państwowej Agencji Pracy. Są to znakisolidnie wykonane i niezwykle łatwe w montażu. Dzięki temu nasi Klienci nie powinni mieć najmniejszego problemu w prawidłowym ich dopasowaniu oraz oznaczeniu wybranych przez siebie pomieszczeń.

Czym są znaki BHP?
Otóż głównym zadaniem oznaczeń mających zapewnić bezpieczeństwo jest informowanie osoby o zasadach i możliwych zagrożeniach mogących wystąpić na danym obszarze. Wszystkie miejsca, gdzie istnieje jakiekolwiek ryzyko, powinny być opatrzone widocznymi znakami w określonym kształcie geometrycznym, barwie oraz symbolu graficznym lub obrazkowym albo tekstem informacyjnym. Szczególnie pracodawcy mają obowiązek zastosowania tego typu oznaczeń w swoich przedsiębiorstwach, wszędzie tam, gdzie można zlikwidować zagrożenie, na drogach komunikacyjnych i transportowych oraz dojazdach pożarowych. Dodatkowo do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie instrukcji dotyczącej zastosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Kupując oznaczenia BHP w naszym sklepie mogą mieć Państwo pewność, że są one całkowicie zgodne z Polskimi Normami i właściwymi przepisami do stosowania jako znaki stałe.

W sklepie posiadamy znaki podłogowe i antypoślizgowe, takie jak fotoluminescencyjny kierunek wyjścia ewakuacyjnego wykonany z folii samoprzylepnej. Tego typu znak powinien się znaleźć w każdym budynku, aby oznaczyć drogę ewakuacyjną w razie pożaru i zapewnić bezpieczeństwo podczas awaryjnego opuszczania obiektu. Posiadamy również symbole informacyjne, znak STOP w różnych wymiarach, znak EX - czyli oznaczający strefę zagrożenia wybuchem, uwaga! pojazd oraz uwaga! śliska nawierzchnia.

Następną kategorią znaków, które są do nabycia w sklepie z produktami bezpieczeństwa marki Kenlight, są znaki zakazu. Kolorystyka tych oznaczeń to najczęściej kolor czerwony połączony z bielą. W naszej ofercie posiadamy kilkadziesiąt symboli oznaczających różnego rodzaju zakazy. Wśród nich znajdują się m.in. takie oznaczenia jak zakaz gry w piłkę, rozpalania ognisk, zakaz wstępu ze zwierzętami, nieupoważnionym wstęp wzbroniony, zakaz fotografowania bądź też używania telefonów komórkowych. Wszystkie znaki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, przez co będą mogły służyć Państwu przez wiele lat, doskonale spełniając swoją funkcję. Oferujemy dwie formy materiału, z którego są wykonane symbole - folia samoprzylepna oraz płyta sztywna, dzięki którym bardzo łatwo można dopasować znak do nawierzchni, na której ma się znajdować.

Kolejną kategorią symboli wspomagających bezpieczeństwo, są znaki ostrzegawcze. Te z kolei można rozpoznać po rzucającym się w oczy żółtym kolorze. Składają się one z dwóch komponentów - trójkąta z wykrzyknikiem oraz tablicy informacyjnej, która ma oznajmić rodzaj ostrzeżenia. W sklepie będą mieli Państwo możliwość zakupienia tabliczek z przestrogą o spadających przedmiotach, niebezpiecznych materiałach, pracach na wysokości, substancjach chemicznych, wysokim napięciu oraz o możliwości doznania urazów mechanicznych. Do wyboru dostępnych jest kilkadziesiąt znaków w różnych wielkościach, dopasowanych w zależności od potrzeb Klienta oraz rodzaju ostrzeżenia.

Posiadamy także szeroką gamę znaków nakazu charakteryzujących się kolorem niebieskim, informujące o zasadach obowiązujących na obszarze objętym tymże symbolem. Oferujemy przede wszystkim nakaz założenia odzieży ochronnej, używania sygnałów dźwiękowych, oszczędzania wody, zachowywania czystości, sprzątania po swoim psie oraz zachowania ciszy. Każdy ze znaków można nabyć w różnych wariantach wielkości. Na stanie posiadamy kilkadziesiąt oznaczeń, których różnorodność daje gwarancję odpowiedniego oznakowania wymagających tego miejsc.

W naszym sklepie znajdą również Państwo znaki informacyjne, wyróżniające się kolorem zielonym. Posiadamy 16 symboli, a wśród nich oznaczenie położenia apteczki, noszy, telefonu awaryjnego oraz defibrylatora. Są one niezwykle pomocne w przypadkach poważnego zagrożenia zdrowia. Odpowiednie oznaczenie miejsc, w których są dostępne tego typu sprzęty może uratować czyjeś życie.

Należy również pamiętać, że zarówno znaki zakazu, ostrzegawcze i zakazu posiadają wariant ogólny, gdzie na dodatkowej tablicy można samemu określić o czym znak ma informować. W  zależności od Państwa potrzeb możemy wykonac na znaku dowolny napis..

Dlaczego warto zakupić oznaczenia BHP?
Chociażby ze względu na narażenie na niebezpieczne lub szkodliwe czynniki, na które wiele osób może być narażonych podczas wykonywania czynności zawodowych, jak na przykład przy obsłudze specjalistycznych maszyn. Także w określonych pomieszczeniach powinny się odpowiednie symbole ostrzegające o narażeniu na hałas. Dlatego też, aby rozwiązać tego typu problemy, należy wprowadzić odpowiednie oznakowanie stref zagrożenia i ostrzec, co należy zrobić w celu ochrony indywidualnej, przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych.

Należy również pamiętać, że znaki BHP trzeba sprawdzać i czyścić, ze względu na pełnioną przez nie funkcję. Dzięki odpowiedniej konserwacji, pracownicy mogą czuć się bezpieczniej oraz prawidłowo wykonywać powierzoną im pracę. Dlatego ważne jest, żeby znaki były aktualne i czytelne, ponieważ to często dzięki nim nie dochodzi do wypadków. Należy więc zwracać uwagę na czytelność oraz ich widoczność, a także ilość oraz odpowiednie umiejscowienie, które jest uzależnione od wielkości terenu. Dzięki spełnieniu tych warunków znaki mogą pełnić swoje funkcje.

Znaki BHP powinny być umieszczone odpowiednio na linii wzroku, w miejscu gdzie istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia lub przy wejściu na zagrożony teren. Strefy, w których znajdują się znaki powinny być dobrze oświetlone, łatwo dostępne i widoczne. Jeżeli w miejscu występowania oznaczeń światło dzienne jest w jakiś sposób ograniczone, to należy zapewnić inny rodzaj oświetlenia, najlepiej elektryczne bądź zastosować znaki fluorescencyjne. Należy bezwzględnie pamiętać, że w przypadku usunięcia zagrożenia, którego dotyczy znak, należy go bezzwłocznie usunąć, aby nie wprowadzać pracowników w błąd. Nie należy także umieszczać obok siebie zbyt wielu oznaczeń, ponieważ może to powodować zamieszanie i pośrednio być przyczyną zagrożenia w miejscu pracy.

Unia Europejska posiada minimalne wymagania, co do stosowania barw w zależności od oznaczeń, określonych w specjalnych dokumentach. Nasza firma stale śledzi owe dyrektywy, aby móc spełniać wszystkie standardy unijne oraz państwowe, aby dostarczyć naszym Klientom produkty całkowicie zgodne z prawem.

Sprawdź jakie znaki bezpieczeństwa mamy w ofercie!