Znaki łączone

Znaki łączone BHP to odmiana znaków BHP. Ich specyfika polega na tym, że na jednej tablicy znajdujemy zakaz/nakaz/ostrzeżenie oraz jego przyczynę. Mamy więc do czynienia z tablicami składającymi się z czterech znaków (dwóch graficznych i dwóch tekstowych), które stanowią dla obserwatora maksymalnie jasny czytelny i jednoznaczny komunikat odnośnie postępowania w konkretnym miejscu i sytuacji. 

Zakazuje się... ponieważ.../nakazuje się... ponieważ.../ostrzega się, że... i dlatego...

To komunikat typu: zakazuje się... ponieważ.../nakazuje się... ponieważ.../ostrzega się, że... i dlatego... Tak sformatowane komunikaty wydane za pomocą znaków BHP graficznych i tekstowych nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do postępowania, dlatego są szczególnie wartościowe w miejscach, w których zasady bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być przestrzegane bezwzględnie, a od natychmiastowego zastosowania się do nich zależy zdrowie i życie ludzi. 

Tablice budowlane łączone

Najbardziej rozbudowane znaki łączone to tablice budowlane łączone, zawierające wszelkie informacje na temat obowiązujących na terenie budowy nakazów i zakazów. Wszystkie niezbędne informacje zgromadzone są w jednym miejscu, co pozwala skutecznie zmniejszać ryzyko wypadków, zarówno z udziałem pracowników, jak i osób postronnych, przebywających w pobliżu lub na placu budowy. 

Zalety znaków łączonych

Znaki łączone znacząco skracają czas reakcji człowieka na zapisane na tablicach komunikaty. Dzięki sformatowaniu znaków i tablic łączonych we wspomniany wyżej sposób - zakaz/nakaz/ostrzeżenie oraz jego przyczyna - unikamy konieczności doinformowywania się z dodatkowych źródeł w kwestiach bezpiecznego postępowania na danym terenie. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której sam znak zakazu/nakazu/ostrzegawczy sprawia, że osoba pojawiająca się na terenie budowy/w strefie z ograniczonym dostępem/w strefie wysokiego poziomu hałasu i innych chce doprecyzować informację i dopytać, czy jeśli... czy ona także... Niezastosowanie się do znaku może szybko skutkować poważnymi konsekwencjami. W przypadku znaków łączonych nie ma miejsca na wątpliwości.