Tablice informacyjne na budowę

Budowlane tablice informacyjne stosowane są zarówno na budowach i rozbudowach istniejących już obiektów, jak i na rozbiórkach. Na tablicy powinny znaleźć się podstawowe informacje o samej budowie / rozbudowie / rozbiórce oraz osobach odpowiedzialnych, uczestniczących w tych procesach. Wszelkie kwestie związane z wyglądem, kolorystyką i wymiarami tablic budowlanych, zakresem wymaganych informacji oraz usytuowaniem tablic na budowie / rozbudowie / rozbiórce regulują Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

Tablica na budowę powinna mieć kształt prostokąta oraz żółty kolor. Wszelkie napisy na tablicy powinny być wykonane w kolorze czarnym, z zachowaniem minimalnej wysokości liter 4 cm. Najczęściej kupowane są tablice z gotowym szablonem do ręcznego uzupełnienia - wypełnienie wszelkich pól wskazanych przez producenta gwarantuje wypełnienie obowiązku co do zakresu informacji wymaganych na tablicy budowlanej. Tablica budowlana powinna być wykonana i uzupełniona w sposób gwarantujący jej maksymalną czytelność, trwałość i wytrzymałość oraz odporność na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej na budowie spoczywa na kierowniku budowy. 

Budowlane tablice informacyjne od TECHEM 

Sklep online firmy TECHEM oferuje szeroki wybór tablic informacyjnych na budowę w niskich cenach, zgodnych z przepisami i normami mającymi zastosowanie w tym przypadku. Wszystkie tablice wykonane są na wysokiej jakości płytach HIPS - trwałych i odpornych na rozmaite czynniki. Na tablicach znajduje się miejsce na uzupełnienie obowiązkowych informacji na temat budowy, m.in.: jej adresu, numeru pozwolenia, danych wykonawcy, danych inwestora itd. Na dole informacyjnej tablicy budowlanej znajdują się ponadto najważniejsze numery alarmowe. W ofercie TECHEM znajdują się również tablice ogłoszeniowe na budowę, na których umieszcza się informacje o nazwie budowy, dacie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, liczbie pracowników na budowie oraz personaliami kierownika budowy.