Znaki elektryczne nakazu typu A wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne zgodne z normą PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa to znaki dostępne w czterech kategoriach: znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki nakazu i znaki informacyjne. Znaki elektryczne są skutecznym sposobem na efektywne oznakowanie budynków i obiektów budowlanych, w których znajdują się różnego rodzaju urządzenia elektryczne oraz szafy i rozdzielnie elektryczne. Zastosowanie znaków elektrycznych PN-88/E-08501 jest zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

Znaki elektryczne nakazu typu A wg PN-88-E-08501 to znaki, które nakazują / wskazują obowiązek wykonania określonych czynności - jednej lub kilku, w dokładnie określonej kolejności. Elektryczne znaki nakazu typu A wg PN-88-E-08501 to znaki pionowe, mające kształt koła, z niebieskim tłem i białym piktogramem błyskawicy oraz informacją słowną umieszczaną pod znakiem, na prostokątnej tabliczce (niebieskie tło, białe litery). Takie znaki precyzyjnie opisują obowiązujące w danym miejscu nakazy dotyczące podejmowania czynności czy zachowania określonych warunków w pobliżu urządzeń elektrycznych i podczas pracy z ich użyciem. Znaki elektryczne nakazu muszą być umieszczane w miejscach zapewniających optymalną widoczność oznakowania.  

 

Elektryczne znaki nakazu od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM oferuje szeroki wybór znaków bezpieczeństwa z różnych kategorii i rodzajów, zgodnych z normami oraz przepisami zawartymi w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Znaki elektryczne nakazu typu A wg PN-88-E-08501 to znaki dostępne w formie sztywnej płyty i na folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię), w kilku najczęściej stosowanych rozmiarach (60x80mm, 105x148mm, 148x210mm, 210x297mm). Elektryczne znaki nakazu zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, które gwarantują ich trwałość i wytrzymałość oraz maksymalną czytelność.