Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-EN ISO 7010

Właściciele / administratorzy / zarządcy budynków, obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zobowiązani są m.in. do prawidłowego, zgodnego z prawem i wszelkimi normami, oznakowania przestrzeni za pomocą odpowiednio dobranych znaków ochrony przeciwpożarowej. Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-EN ISO 7010 to znaki maksymalnie czytelne i intuicyjne, pozwalające na klarowne oznakowanie wszystkich elementów systemu ppoż. Norma ISO 7010 (Symbole graficzne - barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa) ma charakter międzynarodowy i gwarantuje doskonałą rozpoznawalność każdemu znakowi. Zastosowanie znaków zgodnych z najnowszą normą zalecane jest w przypadku wykonywania oznakowania nowych budynków i innych obiektów budowlanych oraz w przypadku kompleksowej wymiany oznakowania ppoż, ale również w sytuacjach, w których uzupełniamy istniejące oznakowanie lub wymieniamy pojedyncze znaki.

Znaki przeciwpożarowe PN-EN ISO 7010 w sklepie TECHEM

Sklep.techemznaki.pl to sklep online, w ofercie którego znajdują się rozmaite znaki - zgodne z wszelkimi wymogami i aktualnymi normami. Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z ISO to znaki najwyższej jakości, wykonane z trwałych i solidnych materiałów (do wyboru: folii samoprzylepnej, folii fotoluminescencyjnej, płyty sztywnej i płyty fotoluminescencyjnej), w technologii gwarantującej wyraziste kolory i precyzyjne, czytelne grafiki.