Pierwsza pomoc

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każdy pracodawca ma ustawowy obowiązek zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy, a także środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy oraz urządzeń i sprzętu ratowniczego odpowiedniego do istniejących w danym zakładzie pracy zagrożeń. Pracodawca jest także zobowiązany do zapewnienia możliwości udzielenia osobom poszkodowanym pierwszej pomocy w razie, gdy na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku.

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach

Udzielenie pomocy przedmedycznej niejednokrotnie pozwala uratować życie osobie lub osobom poszkodowanym w wyniku wypadku w pracy. Prawo wymaga, aby każdy punkt pierwszej pomocy oraz miejsca usytuowania apteczek zostały odpowiednio oznakowane przy użyciu obecnie obowiązującego znaku apteczki (biały krzyż na jednolitym zielonym tle). Dokładny skład każdej apteczki znajdującej się w danym zakładzie pracy powinien być ustalony z lekarzem medycyny pracy, aby zapewnić niezbędne środki opatrunkowe i wyposażenie dodatkowe konieczne do skutecznego udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Artykuły pierwszej pomocy od TECHEM

W naszym sklepie internetowym dostępne są wysokiej jakości przenośne zestawy i apteczki pierwszej pomocy, które oferujemy w atrakcyjnych, przystępnych cenach. Jako producent dbamy o to, aby wszystkie produkty i akcesoria ze sklepu online TECHEM spełniały rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej oraz były kompleksowo wyposażone we wszelkie niezbędne artykuły służące do udzielania pierwszej pomocy i ratowania zdrowia oraz życia osób poszkodowanych.