Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji wg PN-N-01256-4:1991