Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji wg PN-N-01256-4:1991

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego to wszelkie urządzenia, sprzęt, instalacje oraz rozwiązania budowlane, które mają służyć zapobieganiu powstawania pożarów i ograniczaniu ich rozprzestrzeniania. Kwestie związane z wyglądem, kolorystyką oraz rozmieszczeniem oznaczeń technicznych środków przeciwpożarowych reguluje norma PN-N-01256-4:1991 (Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe). Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych, zgodne z normą PN-N-01256-4:1991 to przede wszystkim zielone znaki z białymi piktogramami, informujące o położeniu najważniejszych w kontekście ewakuacji środków i rozwiązań. Mowa tutaj np. o znaku klucza do wyjścia ewakuacyjnego, drabiny ewakuacyjnej czy miejsca zbiórki do ewakuacji. Norma PN-N-01256-4:1991 (do końca ważności certyfikatów dla znaków od producentów) obowiązuje równocześnie z nową, międzynarodową normą PN-EN ISO 7010:2012.

 

>>Pianki do podklejania<<

Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych w sklepie TECHEM

Sklep internetowy sklep.techemznaki.pl oferuje doskonałej jakości znaki i oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych, zgodne z normą PN-N-01256-4:1991, które pozwalają na czytelne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsc znajdowania się wszystkich technicznych środków i rozwiązań ppoż. Fotoluminescencyjne znaki dostępne są w formie sztywnej płyty lub folii samoprzylepnej, w różnych rozmiarach do wyboru i konkurencyjnych cenach.