Instrukcje BHP dla gastronomii i przemysłu spożywczego

Instrukcje BHP są obowiązkowym elementem wyposażenia każdego miejsca pracy. Wszelkie kwestie związane z koniecznością wyposażania stanowisk pracy w instrukcje BHP oraz tego, co powinny takie instrukcje zawierać - regulują zapisy Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Instrukcje BHP dla gastronomii i przemysłu spożywczego (HACCP) zawierają najważniejsze informacje dotyczące specyfiki i warunków pracy w danym zakładzie.

Instrukcje BHP dla gastronomii i dla przemysłu spożywczego powinny być napisane w sposób maksymalnie czytelny, zrozumiały i jednoznaczny. Powinny się w nich znaleźć szczegółowe wytyczne dotyczące danego stanowiska pracy (np. instrukcje BHP dla pracowników placówek żywienia zbiorowego, instrukcje BHP w piekarniach i ciastkarniach, instrukcja BHP mycia i dezynfekcji naczyń) oraz ogólne wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania zasad higieniczno - sanitarnych, właściwego stanu technicznego stanowiska pracy i jego odpowiedniego wyposażenia, a także właściwego oświetlenia, temperatury i wentylacji oraz czystości.

Stanowiskowe instrukcje BHP od TECHEM

W ofercie sklepu TECHEM znajdują się wysokiej jakości, czytelne i zgodne z przepisami instrukcje BHP dla gastronomii oraz instrukcje BHP dla przemysłu spożywczego. To kilkadziesiąt tablic gotowych do zainstalowania na wybranych stanowiskach pracy. Instrukcje BHP są wykonywane na trwałych, wytrzymałych i odpornych na rozmaite czynniki (w tym wilgoć oraz wysokie i niskie temperatury) sztywnych płytach HIPS, w standardowy rozmiarze (250x350 mm) i kolorystyce (czarne litery na białym tle i żółta ramka).