Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje szeroki wachlarz działań, które należy przeprowadzić w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa we wszystkich budynkach i obiektach budowlanych oraz innych miejscach pobytu / świadczenia pracy przez ludzi. Za prawidłowe oznakowanie i wyposażenie budynków i obiektów budowlanych w kontekście ochrony ppoż odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub administrator danego miejsca. Najistotniejszym elementem ochrony przeciwpożarowej są znaki (w szczególności znaki ewakuacyjne) oraz różnego rodzaju produkty.

Produkty ochrony przeciwpożarowej to urządzenia i sprzęty, których zastosowanie oraz prawidłowe umiejscowienie pozwalają skutecznie podnosić poziom bezpieczeństwa, podejmować podstawowe kroki w celu usunięcia lub zminimalizowania zagrożenia oraz usprawniać ewentualną ewakuację. Do produktów ochrony przeciwpożarowej możemy zaliczyć m.in gaśnice oraz skrzynki na klucze do wyjścia ewakuacyjnego.

Produkty ochrony ppoż od TECHEM

Sklep TECHEM ma w swojej ofercie wyselekcjonowane produkty ppoż, które idealnie wpisują się w systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, gwarantując najwyższą jakość, sprawność i pełną funkcjonalność. Znajdą Państwo u nas zarówno skrzynki na klucze do wyjść ewakuacyjnych (wykonane z solidnej blachy, w doskonale widocznym, czerwonym kolorze, wyposażone w łatwą do rozbicia szybkę), jak i gaśnice: proszkowe i śniegowe (w różnych rozmiarach, z różną masą środka gaśniczego i różnymi cechami użytkowymi) oraz gaśnice specjalistyczne (np. samochodowe czy komputerowe, pozwalające na skuteczne gaszenie elektroniki bez jej uszkadzania).