Tablice informacyjne

Informacja to pojęcie interdyscyplinarne, będące najczęściej sposobem na zaspokojenie niewiedzy, zmniejszenie niepewności czy wręcz podanie gotowej odpowiedzi na zwerbalizowane lub niezwerbalizowane pytanie. Tablice i znaki informacyjne stanowią właśnie taką odpowiedź i są niezwykle ważnym elementem w komunikacji współczesnych społeczeństw. Informacje przekazywane za ich pomocą mogą mieć formę krótkich, pisemnych obwieszczeń (najczęściej składających się z jednego lub kilku słów) lub uniwersalnych piktogramów.

Najważniejsze informacje - prosto i czytelnie

Znaki i tablice informacyjne znajdują zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia współczesnego człowieka. To szeroka kategoria, w której swoje miejsce mają zarówno znaki ogólnego zastosowania (np. wyjście, wejście dla personelu, toaleta, teren monitorowany itp.), jak i znaki stosowane w zakładach pracy (m.in. do oznaczania pomieszczeń biurowych i administracyjnych, pomieszczeń socjalnych i szatni oraz tablice informacyjne BHP) czy te związane z oświatą i służbą zdrowia, segregacją odpadów i produkcją spożywczą.

Po różnego rodzaju tablice informacyjne sięgamy również w życiu prywatnym, np. wieszając na ogrodzeniu ostrzeżenie przed pilnującym domostwa psem. Nowoczesne znaki informacyjne mogą również przekazywać odbiorcom istotne komunikaty, np. nakazując oszczędzanie wody czy światła, bądź wyjaśniając działanie jakiś systemów (np. bramy automatycznej) lub ostrzegając przed kieszonkowcem.

Znaki i tablice informacyjne od TECHEM

W sklepie firmy TECHEM S.A. znajdą Państwo szeroki wybór najwyższej jakości znaków i tablic informacyjnych, dostępnych w różnych rozmiarach i szatach graficznych. Oferujemy zarówno zunifikowane wzory tablic ogólnego zastosowania i tablic specjalistycznych (np. piktogramy chemiczne czy związane z promieniowaniem jonizującym stosowanym m.in. w pracowniach rentgenowskich), jak i zawieszki tymczasowe oraz oryginalne znaki typu “sandwich”. Wszystkie znaki i tablice informacyjne od TECHEM charakteryzują się trwałością i wytrzymałością oraz odpornością na rozmaite uszkodzenia mechaniczne i wynikające ze zmiennych warunków atmosferycznych.