Kategorie

Oznakowanie do identyfikacji i statusu kontroli jakości

Oznakowania do identyfikacji kontroli jakości i oznakowania statusu kontroli jakości to ważna kategoria znaków. Ich odpowiednie dobranie i rozmieszczenie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w pomieszczeniach, podczas realizacji różnego rodzaju zadań zawodowych. Znaki w tej kategorii mają różne kolory i kształty, dopasowane od treści / komunikatów na nich umieszczonych. Część znaków pozostawia puste miejsce do samodzielnego uzupełnienia. 

Znaki do identyfikacji i lokalizacji 

W tej kategorii znajdziesz znaki lokalizacyjne oraz znaki do identyfikacji kontroli jakości. To znaki spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa w zakresie ich stosowania w prawidłowym i zgodnym z przepisami znakowaniu przestrzeni, w której świadczona jest praca. Znaki lokalizacji czytelnie wskazują umiejscowienie m.in. magazynu surowców, magazynku oddziałowego czy pola składowania, a także wyrobów do naprawy, materiałów opakowaniowych i produktów przeznaczonych do zniszczenia. 

Znaki statusu kontroli jakości

Znaki statusu kontroli jakości to specjalistyczne znaki, dzięki którym możliwe jest przeprowadzania szybkiej i skutecznej kontroli jakości. Prawidłowe oznakowanie nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do produktów znajdujących się w danym miejscu, ich przeznaczenia oraz ewentualnych środków ostrożności, które należy zachować w ich pobliżu.