Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych

Prawidłowe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oznaczenie technicznych środków przeciwpożarowych to jeden z elementów konstruowania efektywnego systemu ppoż, do czego zobowiązany jest każdy właściciel / administrator lub zarządca budynku, obiektu budowlanego, bądź terenu. Do technicznych środków przeciwpożarowych zalicza się wszelkie urządzenie, sprzęt i instalacje oraz rozwiązania budowlane / konstrukcyjne, które mają służyć zapobieganiu powstawania pożarów, a w razie ich powstania - pozwolić na skuteczne ograniczanie rozprzestrzenianie się ognia i minimalizowanie strat materialnych. Oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych powinny być zgodne z normą PN-N-01256-4:1991 (Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe) lub normą PN-EN ISO 7010:2012 (Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa) - obie normy obowiązują równocześnie, norma ISO ma charakter międzynarodowy.

Oznaczenia technicznych środków ppoż od TECHEM

Sklep internetowy TECHEM oferuje najwyższej jakości oznaczenia techniczne środków przeciwpożarowych, w różnych rozmiarach i konkurencyjnych cenach. Oznaczenia zgodne z normami PN-N-01256-4:1991 oraz PN-EN ISO 7010:2012 gwarantują maksymalną czytelność znaków oraz ich intuicyjną rozpoznawalność. Oznaczenia dostępne są w formie sztywnych płyt (zwykłych lub fotoluminescencyjnych) lub folii samoprzylepnej (zwykłej lub fotoluminescencyjnej). Oznaczenia technicznych środków ppoż z podpisami pozwalają na doprecyzowanie znaku i opisanie środka.