Kategorie

Instrukcje BHP dla warsztatów (422 XO-113)

Instrukcje BHP dla warsztatów mieszczą się w kategorii znaków stanowiskowych. Warsztat rzemieślniczy należy rozumieć jako pomieszczenie wyposażone w odpowiednie urządzenia i przyrządy, w których wykonywane są różnego rodzaju prace rzemieślnicze np. elektrotechniczne, stolarskie, szewskie, krawieckie i inne. Zawody rzemieślnicze, wymagające odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiające wykonywanie pracy w ramach działalności gospodarczej na własny rachunek i własnymi siłami cieszą się niesłabnącą popularnością. Ale przez warsztat pracy rozumieć możemy także pojedyncze stanowisko pracy w wielostanowiskowym zakładzie, firmie czy fabryce. 

Jakie informacje znajdują się na tablicach z instrukcjami BHP dla warsztatów

Bez względu na to, który warsztat mamy na myśli, przepisy BHP wymagają, żeby wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi obsługa urządzeń i maszyn a także użytkowanie  materiałów potencjalnie szkodliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy zlokalizowane były instrukcje wskazujące czynności, które należy podjąć przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz sposób postępowania w razie wypadku i zaistnienia pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia ludzi. 

Instrukcje BHP dla warsztatów uwzględniają pracę z takimi urządzeniami/narzędziami jak m. in.: wszelkiego rodzaju prasy, butle z gazami przemysłowymi, ręczne narzędzia o napędzie elektrycznym, wyważarki i inne. Wśród warsztatowych instrukcji BHP znajdziemy także te stworzone bezpośrednio z myślą o konkretnych stanowiskach pracy: stanowisku ślusarza, galwanizera, blacharza-lakiernika, wulkanizatora itd.

Instrukcja stanowiskowa BHP dla warsztatu a wypadkowość 

Brak stanowiskowej instrukcji BHP jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i właśnie dlatego każda kontrola PIP wiąże się ze sprawdzaniem, takie instrukcje są odpowiednio umiejscowione.  

Instrukcje BHP dla warsztatów samochodowych, ślusarskich itp. zawsze mają formę tablicy charakteryzującej się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne (HIPS - High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm.