Znaki elektryczne ostrzegawcze typu A wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne ostrzegawcze to najogólniej znaki wskazujące potencjalne niebezpieczeństwo i ostrzegające przed podejmowaniem konkretnych czynności / zachowań, które mogłyby spowodować zagrożenia dla zdrowia i/lub życia człowieka. Elektryczne znaki ostrzegawcze przeznaczone są zarówno dla osób wykonujących określony rodzaj pracy lub pracę w danym miejscu i mających bezpośredni kontakt z urządzeniem, jak i dla osób postronnych, które mogą przebywać w pobliżu urządzenia.

Znaki elektryczne ostrzegawcze typu A wg PN-88-E-08501 informują i ostrzegają przez zagrożeniem w miejscu występowania urządzeń elektrycznych, a ich zastosowanie jest zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych. Elektryczne znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta, z żółtym tłem i czarną ramką, z charakterystycznym piktogramem czarnej błyskawicy. W opisie pod znakiem znajduje się zwięzły komunikat doprecyzowujący ostrzeżenie.

Znaki elektryczne ostrzegawcze od TECHEM

W sklepie TECHEM znajduje się szeroki wybór ostrzegawczych znaków elektrycznych z podpisem, za pomocą których można skutecznie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami i normami oznaczyć m.in. szafy i rozdzielnice elektryczne, jak również wszystkie urządzenia pod napięciem, które mogłyby stanowić zagrożenia dla życia i/lub zdrowia człowieka (przede wszystkim osób postronnych). Wysokiej jakości znaki, solidne i trwałe, dostępne są na folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię) oraz na sztywnych płytach - w różnych rozmiarach i cenach do wyboru.