Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01

Znaki przeciwpożarowe PPOŻ - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na właścicieli / administratorów / zarządców budynków, obiektów budowlanych i terenów m.in. odpowiednie oznakowanie wszystkich elementów systemu ppoż. Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01 pozwalają m.in. na precyzyjne wskazanie umiejscowienia hydrantów, gaśnic, sprzętu pożarniczego, telefonów czy przycisków alarmowych, a także zakazują (np. zakaz zastawiania drogi pożarowej) i ostrzegają (np. przed niebezpiecznymi substancjami). Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92/N-01256/01 są dopuszczone do użycia i ważne, mimo wprowadzenia w ich miejsce normy ISO 7010:2012. Stosowanie znaków przeciwpożarowych PN-92/N-01256/01 zalecane jest przede wszystkim w sytuacjach, gdy uzupełniamy oznakowanie budynku, który jest już częściowo oznakowany właśnie za pomocą znaków zgodnych ze starszą normą. Takie podejście pozwala zachować spójność oznakowania i pełną czytelność wszystkich znaków.

Znaki ochrony przeciwpożarowej w sklepie TECHEM

Sklep online firmy TECHEM oferuje najwyższej jakości znaki ochrony przeciwpożarowej wg normy PN-92/N-01256/01. Do wyboru są znaki wykonane na sztywnej płycie PCV (zwykłej i fotoluminescencyjnej) oraz na folii samoprzylepnej (zwykłej i fotoluminescencyjnej), w różnych rozmiarach i atrakcyjnych cenach. Znaki ochrony przeciwpożarowej polecamy zwłaszcza Klientom, którym zależy na skutecznym uzupełnieniu już istniejącego oznakowania ppoż dowolnego budynku, obiektu budowlanego lub terenu.