Tablice budowlane / język ukraiński

Bezpieczeństwo na budowie zależy zarówno od doświadczenia i umiejętności pracowników oraz dobrej organizacji pracy, jak i od właściwego oznakowania terenu budowy. Teren, na którym przeprowadzane są prace budowlane / rozbiórkowe stanowi szczególne miejsce pracy, którego pracownicy są narażeni na szereg niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających ze specyfiki realizowanych tutaj zadań, użycia ciężkich sprzętów, specjalistycznych maszyn i urządzeń, pracy z wielkogabarytowymi materiałami i niebezpiecznymi substancjami. W tym kontekście konieczne jest zadbanie o perfekcyjne oznakowanie budowy, w sposób czytelny i zrozumiały dla wszystkich pracowników. 

 

Obywatele Ukrainy stanowią coraz liczniejszą grupę pracowników zasilających zespoły budowlańców na budowach realizowanych na terenie Rzeczypospolitej. Inwestor decydujący się na zatrudnienie obywateli Ukrainy na budowie powinien zadbać o zabezpieczenie na terenie budowy tablic budowlanych w języku ukraińskim lub tablic informacyjnych i ostrzegawczych dwujęzycznych - zawierających komunikat po polsku i po ukraińsku. Tablice budowlane z najważniejszymi informacjami, ostrzeżeniami, zakazami czy nakazami przetłumaczonymi na język ukraiński będą w pełni zrozumiałe dla ukraińskojęzycznych pracowników i przełożą się pozytywnie na bezpieczeństwo na terenie budowy. To istotny element tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę. 

Tablice po ukraińsku od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM oferuje szeroki wybór tablic budowlanych w języku ukraińskim oraz tablic budowlanych dwujęzycznych, polsko - ukraińskich. Wszystkie tablice w tej kategorii zostały wykonane na płytach HIPS - trwałych i wytrzymałych, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Napisy w języku ukraińskim zostały wykonane w sposób maksymalnie czytelny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku ukraińskim. Tablice dwujęzyczne pozwalają na przekazanie w ramach jednego znaku najważniejszych komunikatów po polsku i po ukraiński.