Znaki numery - przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa to szereg działań podejmowanych w celu skutecznej ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia w razie wystąpienia pożaru, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń o charakterze miejscowym. Właściciele i zarządcy budynków i obiektów budowlanych są zobowiązani do zastosowania odpowiednio zaprojektowany i skonstruowanych systemów przeciwpożarowych, które w razie wybuchu pożaru lub zaistnienia innego zagrożenia - pozwolą na ograniczenie ich skutków, czyli przede wszystkim szybką i bezpieczną ewakuację oraz ekspresowe podjęcie akcji gaśniczej (lub innej, w zależności od rodzaju zagrożenia) przez służby straż pożarną i inne służby specjalistyczne. 

Wszystkie kwestie związane z ochroną przeciwpożarową reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie ze znajdującymi się w Ustawie zapisami, niezbędnym elementem każdego systemu ppoż są odpowiednio dobrane i prawidłowo rozmieszczone oznakowanie. Znaki z numerami należą do grupy tzw. znaków przeciwpożarowych niestandardowych, które umożliwiają wykonanie dowolnych oznakowań, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, zgodnie z projektem systemu ppoż dla danego budynku czy obiektu budowlanego. 

Przeciwpożarowe znaki z numerami od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM oferuje szeroki wybór znaków przeciwpożarowych - zarówno standardowych, jak i niestandardowych. Znaki numery to znaki przeciwpożarowe niestandardowe, które umożliwiają skonstruowanie dowolnego oznakowania numerycznego. Znaki cyfry od TECHEM dostępne są na sztywnej płycie (zwykłej i fotoluminescencyjnej) oraz folii samoprzylepnej (zwykłej i fotoluminescencyjnej - obie do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię). Białe cyfry zostały wpisany w czerwony, kwadratowy znak o uniwersalnych wymiarach 150 mm na 150 mm. Trwałość i wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne materiałów użytych do wyprodukowania przeciwpożarowych znaków cyfrowych zapewniają ich długoletnie użytkowanie w ramach systemu ppoż.