Instrukcje BHP - Transport i magazynowanie (422 XO-115)

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami na terenie magazynów w zakresie bhp jest m.in. nieudostępnianie pracownikom instrukcji dotyczących magazynowania, składowania i transportowania materiałów. Uchybienie to może prowadzić do łamania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które - w połączeniu z brakiem wymaganych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu magazynowego (sprzętu transportowego) - walnie przyczynia się do zagrożenia poważnymi wypadkami. 

Pracodawca zobowiązany jest nie tylko do zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - w magazynach wysokiego składowania są to np.  kaski i kamizelki odblaskowe w celu lepszej widoczności - ale także instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instrukcji bhp składowania i magazynowania. Instrukcja magazynowania powinna zawierać wszystkie istotne elementy związane z przechowywaniem towarów na terenie magazynu.

Lokalizacja instrukcji BHP w magazynie

Instrukcje magazynowania powinny zawierać wszystkie istotne elementy związane z przechowywaniem towarów na terenie magazynu. Instrukcje BHP na terenach magazynowych powinny być zlokalizowane zgodnie z następującymi zasadami:

  • instrukcje dotyczące składowania poszczególnych rodzajów materiałów (np. środków ochrony roślin, smarów i olejów, drewna itd.) powinny być wywieszone w widocznym miejscu,
  • instrukcje dotyczące obsługi maszyn stacjonarnych (np. suwnic, haków) powinny być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń,
  • instrukcje dotyczące norm transportu ręcznego powinny być wywieszona w widocznym miejscu,
  • instrukcja obsługi wózka widłowego powinna znajdować się w kabinie operatora.

Ponadto w magazynach obowiązuje umieszczenie informacji o dopuszczalnym obciążeniu stropów i podłoża w pomieszczeniach magazynowych i na drogach. 

Instrukcje BHP w magazynach oraz instrukcje BHP przy ręcznych pracach transportowych produkowane są na płycie HIPS (High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm i mają formę prostokątnej białej tablicy z wewnętrzną żółtą obwódką o zaokrąglonych rogach. Tekst na tablicy jest czarny.