Znaki ogólnego zastosowania

Używanie znaków informacyjnych ogólnego zastosowania nie wynika z konieczności wypełnienia obowiązków wypływających z przepisów prawa albo norm BHP. Znaki i tablice informacyjne ogólnego zastosowania mają za zadanie przede wszystkim ułatwić nam poruszanie się w przestrzeni publicznej. To gotowe odpowiedzi na pytania, które chcielibyśmy zadać, żeby ustalić np.:

  • czy wolno nam wykonać jakąś czynność (zaparkować, zapalić papierosa, spożywać alkohol, fotografować obiekt, wejść z psem itd. )
  • gdzie znajduje się pomieszczenie lub teren o konkretnym przeznaczeniu (toaleta, parking, restauracja, punkt czerpania wody, miejsce do przewijania dzieci itd.)

Ogólnego stosowania czyli uniwersalne

Znaki ogólnego stosowania mają zastosowanie uniwersalne, co oznacza, że używa się ich wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba: nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także na posesjach prywatnych. Innymi słowy, tam, gdzie z doświadczenia wynika, że wiele osób zawsze szuka odpowiedzi na to samo pytanie, np. nie wie czy można otworzyć okno (np. znak Nie otwierać! Obiekt klimatyzowany 823-47); nie wie jak poradzić sobie z wejściem (znak Uwaga! Drzwi otwierane automatycznie 823-122); nie wie, czy można zostawić gdzieś dzieci bez opieki dorosłych (znak Dzieci tylko pod opieką dorosłych 823-79); ma wątpliwość związaną z zaparkowanie samochodu (znak Zakaz Parkowania 823-104).

Jak wyglądają znaki ogólnego stosowania

Znaki ogólnego stosowania mające kształt granatowego kwadratu lub prostokąta w białej obwódce zawierają napisy i grafiki w kolorze białym. Znaki w formie białych kwadratów lub prostokątów mają granatowe obwódki, grafikę i liternictwo. Jeśli znak służy zakazowi, grafika przekreślona jest na czerwono. 

Znaków ogólnego stosowania warto używać tam, gdzie niewiedza na temat funkcjonowania obiektu mogłaby stanowić dla jego użytkowników duże utrudnienie i przez to przyczyniałaby administratorom bądź właścicielom dodatkowych kłopotów np. w postaci konieczności uruchomienia punktu informacyjnego.