Piktograficzne instrukcje postępowania w razie pożaru

Piktograficzna instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru to maksymalnie czytelna infografika, która jasno prezentuje optymalny sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia spowodowanych wybuchem pożaru w budynku, innym obiekcie budowlanym lub na konkretnym terenie. Obrazkowa instrukcja postępowania w razie pożaru powinna być przygotowana zgodnie z przepisami ppoż i w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Piktograficzna instrukcja postępowania w razie pożaru może stanowić uzupełnienie obowiązkowej instrukcji ochrony przeciwpożarowej oraz być umiejscowiona w jej pobliżu razem wraz z planem ewakuacyjnym (będącym graficzną częścią ustawowej instrukcji ppoż). Instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru mogą mieć charakter uniwersalny (pasować do każdego budynku czy obiektu budowlanego) lub nawiązywać do rozmieszczenia najważniejszych elementów systemu ppoż i dróg ewakuacyjnych (przede wszystkim pod względem orientacji - schody w lewo, schody w prawo).

Postępowanie podczas pożaru - instrukcja od TECHEM

Sklep online TECHEM oferuje najwyższej jakości oznakowania z różnych kategorii. Piktograficzne instrukcje postępowania w razie pożaru to znaki wykonane na sztywnych płytach fotoluminescencyjnych, w wyrazistych kolorach (czerwonych, zielonych i czarnych, na białym tle) oraz w optymalnym formacie A4. Uniwersalne i kierunkowe instrukcje zawierają czytelne, wyraźne i intuicyjne w zrozumieniu piktogramy / grafiki oraz krótkie opisy (również w dwóch językach), które doprecyzowują informacje zawarte w instrukcji postępowania na wypadek pożaru.