Instrukcje BHP

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom aktualne instrukcje BHP. Instrukcje powinny być dopasowane do zadań realizowanych na terenie danego zakładu pracy oraz uwzględniać wszelkie zagrożenia z nimi związane, szczegółowo opisując m.in. sposób obsługi urządzeń i maszyn, sposób postępowania z materiałami potencjalnie szkodliwymi / niebezpiecznymi oraz sposób postępowania w razie wypadku i zaistnienia pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia bądź życia ludzi. 

Instrukcje BHP stanowią zbiór reguł i norm obowiązujących w danym zakładzie pracy, miejscu pracy i/lub na stanowisku pracy w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej stosuje się instrukcje wykonane na sztywnych płytach, umieszczone bezpośrednio na stanowisku pracy lub w najbardziej widocznym miejscu w zakładzie pracy (np. na tablicy informacyjnej). W zależności od specyfiki zadań realizowanych w danym zakładzie pracy stosuje się zarówno ogólne instrukcje BHP (np. instrukcja BHP pierwsza pomoc w nagłych wypadkach), jak i stanowiskowe instrukcje BHP, dedykowanych konkretnym stanowiskom pracy lub konkretnym czynnościom (np. instrukcja BHP obsługi niszczarki dokumentów) oraz różnego rodzaju miejscom użytkowanym do realizacji celów zawodowych / szkoleniowych (np. instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjnych, instrukcja BHP w salach gimnastycznych). Przestrzeganie zasad opisanych w instrukcji BHP umożliwia pracownikom bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych oraz wskazuje optymalny sposób postępowania w sytuacji zagrożenia / wypadku. 

Instrukcje BHP od TECHEM

W ofercie sklepu online firmy TECHEM znajduje się szeroki wybór instrukcji BHP - ogólnych i szczegółowych, dotyczących wykonywania konkretnych prac i/lub realizowania obowiązków zawodowych w konkretnych miejscach. Instrukcje BHP wykonane są na sztywnych, charakteryzujących się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne tablicach HIPS. Instrukcje dostępne są w standardowych rozmiarach: 250 mm na 350 mm oraz konkurencyjnych cenach. 

Instrukcja BHP

Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierający ogół norm odnośnie wykonywanej pracy. Instrukcję opracowuje się w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Wyróżniamy dwa rodzaje instrukcji BHP - ogólną i stanowiskową.

Instrukcja ogólna i stanowiskowa BHP

W instrukcji ogólnej BHP zawarte są ogólne instrukcje, obowiązujące wszystkich pracowników w zakresie BHP, czyli zasad poruszania się po zakładzie, informacje o technologiach w nich stosowanych, oraz te odnośnie do postępowania z materiałami szkodliwymi, a także w przypadku awarii maszyn lub wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja stanowiskowa BHP to szczegółowa instrukcja zawierająca instrukcję pracy na danym stanowisku. Instrukcje stanowiskowe BHP są opracowywane na podstawie dokumentacji od producenta maszyn lub urządzeń, które są używane na określonych stanowiskach. Instrukcje stanowiskowe zawierają ogólne warunki używania maszyn i urządzeń, instrukcje szczegółowe oraz warunki postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcje szczegółowe powinny określać czynności przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.

Kto jest zobowiązany do opracowania instrukcji BHP?

Każdy pracodawca ma obowiązek posiadania instrukcji BHP oraz zapoznania z nimi pracowników. Obowiązek Instrukcji BHP reguluje art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku. Organem upoważnionym do kontroli wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy. W naszym sklepie znajdziecie dobrze opracowane ogólne instrukcje BHP i instrukcje stanowiskowe dla branży transportowej, gastronomicznej, budowniczej, spawalniczej, włókienniczej i odzieżowej i wielu innych.