Instrukcje BHP

Instrukcja BHP

Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierający ogół norm odnośnie wykonywanej pracy. Instrukcję opracowuje się w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Wyróżniamy dwa rodzaje instrukcji BHP - ogólną i stanowiskową.

Instrukcja ogólna i stanowiskowa BHP

W instrukcji ogólnej BHP zawarte są ogólne instrukcje, obowiązujące wszystkich pracowników w zakresie BHP, czyli zasad poruszania się po zakładzie, informacje o technologiach w nich stosowanych, oraz te odnośnie do postępowania z materiałami szkodliwymi, a także w przypadku awarii maszyn lub wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja stanowiskowa BHP to szczegółowa instrukcja zawierająca instrukcję pracy na danym stanowisku. Instrukcje stanowiskowe BHP są opracowywane na podstawie dokumentacji od producenta maszyn lub urządzeń, które są używane na określonych stanowiskach. Instrukcje stanowiskowe zawierają ogólne warunki używania maszyn i urządzeń, instrukcje szczegółowe oraz warunki postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcje szczegółowe powinny określać czynności przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.

Kto jest zobowiązany do opracowania instrukcji BHP?

Każdy pracodawca ma obowiązek posiadania instrukcji BHP oraz zapoznania z nimi pracowników. Obowiązek Instrukcji BHP reguluje art. 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku. Organem upoważnionym do kontroli wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy. W naszym sklepie znajdziecie dobrze opracowane ogólne instrukcje BHP i instrukcje stanowiskowe dla branży transportowej, gastronomicznej, budowniczej, spawalniczej, włókienniczej i odzieżowej i wielu innych.