Inne (422 XO-120)

Przepisy BHP nie precyzują, kto ma obowiązek opracowywać instrukcje BHP. Pracodawca, do którego obowiązków należy udostępnienie swoim pracownikom aktualnych instrukcji BHP dopasowanych do zadań realizowanych na terenie danego zakładu pracy oraz uwzględniających wszelkie zagrożenia z nimi związane, może korzystać z gotowych tablic, które nabyć można w sklepie ze produktami bezpieczeństwa i higieny pracy. Może także zlecić przygotowanie takich instrukcji specjalistom spoza zakładu pracy, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu przygotują instrukcje dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy lub zlecić ich opracowanie własnym pracownikom. 

Instrukcja obsługi gaśnicy śniegowej 422 XO - 24

Cena: 7,15 zł brutto

Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej 422 XO - 25

Cena: 7,15 zł brutto

Instrukcja BHP dla placówek handlowych 422 XO - 54

Cena: 5,72 zł brutto

Instrukcja BHP w oczyszczalni ścieków 422 XO - 153

Cena: 5,72 zł brutto

Instrukcja BHP przy robotach szklarskich 422 XO - 159

Cena: 5,72 zł brutto

Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu 422 XO - 162

Cena: 5,72 zł brutto

Instrukcja BHP dla myjni samochodowych 422 XO - 179

Cena: 7,15 zł brutto

Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych

Cena: 5,72 zł brutto

Instrukcje BHP dla zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej

W dziale INNE zgromadziliśmy instrukcje BHP, które znajdą zastosowanie zarówno w zakładach pracy i na poszczególnych stanowiskach pracy, jak i te, których spodziewać się możemy w przestrzeni i w obiektach użyteczności publicznej. Duży zakres tematyczny instrukcji daje szanse znalezienia tablicy adekwatnej do naszych potrzeb. Znajdziemy tu zarówno instrukcje stanowiskowe, przeciwpożarowe czy związane z zachowanie standardów higienicznych w miejscach publicznych. 

Kto może przygotować instrukcje BHP na zamówienie pracodawcy

Zdarza się jednak, że wśród gotowych instrukcje BHP nie znajdujemy takich, które uwzględniają potrzeby ludzi i miejsca, którymi zarządzamy. Nie oznacza to, że prędzej czy później nie pojawią się one jako odpowiedź na zainteresowanie klientów. Doraźnie jednak trzeba wtedy zlecić przygotowanie adekwatnej instrukcji osobom odpowiadającym za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy. Tzw. behapowiec, zgodnie z § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracyz późniejszymi zmianami, odpowiada jedynie za opiniowanie instrukcji. 

Gotowe instrukcje BHP produkowane są na płycie HIPS.