Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

Międzynarodowa norma PN-EN ISO 7010:2012 została wprowadzona w życie w celu ujednolicenia oraz uporządkowania wszystkich kwestii związanych ze znakami bezpieczeństwa. Dzięki temu znaki ewakuacyjne mają ten sam wygląd na całym świecie, co przekłada się na ich bezproblemową rozpoznawalność w każdym kręgu kulturowym. W Polsce nowe znaki ewakuacyjne funkcjonują równolegle z oznakowaniami zgodnymi z normami PN-N-01256-02:1992 i PN-N-01256-04:1992 do upływu terminu ważności odnośnych certyfikatów.

Czytelne oznakowanie wyjść, drzwi oraz kierunków ewakuacji

Jeśli chodzi o znaki ewakuacyjne nowa norma nakazuje ich rozmieszczenie w taki sposób, aby w razie konieczności dokonania ewakuacji osób przebywających w danym obiekcie możliwe było przeprowadzenie jej w sposób szybki i sprawny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, zarządca lub administrator danego obiektu lub terenu jest ustawowo zobligowany do prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych. Aktualnie używane znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze zielonym, z białymi piktogramami i napisami umieszczonymi na jednolitym tle.

 

Znaki ratunkowe i oznakowanie miejsc zbiórki

Oznaczenia miejsc zbiórki oraz ratunkowe znaki ewakuacyjne norma ISO 7010 nakazuje stosować w budynkach i obiektach, w których jeszcze nie umieszczono odpowiedniego oznakowania ewakuacyjnego lub gdy stare oznakowanie jest w całości wymieniane na nowe. Nowe znaki ewakuacyjne BHP mogą również być używane jako znaki uzupełniające dla oznakowania zgodnego ze starymi normami.

Znaki ewakuacyjne ISO 7010 od TECHEM

Dostępne w naszym sklepie internetowym fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne są wykonane z trwałych, odpornych na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne materiałów. Jako producent zadbaliśmy również o to, by wszystkie znaki ze sklepu online TECHEM były w pełni zgodne z wymaganiami określonymi w najnowszych obowiązujących przepisach.