Tablice budowlane

Każda budowa jest przedsięwzięciem wymagającym zachowania szczególnej ostrożności przez wszystkie osoby pracujące i przebywające na jej terenie. Pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażeni w kompletne stroje robocze. Do obowiązków inwestora należy również właściwe rozmieszczenie ostrzegawczych znaków budowlanych oraz budowlanych tablic informacyjnych.

 

Budowa - rzetelna informacja i bezpieczeństwo

Żółte znaki budowlane mają charakter ostrzegawczy i/lub informacyjny, a co za tym idzie - mają ostrzegać / informować pracowników budowlanych oraz osoby okresowo przebywające na terenie budowy o potencjalnym niebezpieczeństwie, a także obwieszczać wszystkim zainteresowanym najważniejsze informacje na temat danej budowy.

Obowiązkiem każdego inwestora jest umieszczenie w widocznym miejscu uzupełnionej tablicy informacyjnej, w której znajdzie się m.in. informacja o rodzaju prowadzonych prac i ich dokładnym adresie, numer pozwolenia na budowę, a także: dane inwestora, kierownika budowy, kierownika robót, projektanta i inspektora nadzoru. Ponadto na informacyjnej tablicy budowlanej powinny się znaleźć podstawowe numery alarmowe.

Żółte znaki ostrzegawcze na budowie powinny znajdować się we wszystkich miejscach, w których istnieje konieczność poinformowania pracowników i osoby postronne o istnieniu potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z prowadzonych prac budowlanych.

Tablice budowlane od TECHEM

W sklepie TECHEM znajdują się najwyższej jakości znaki i tablice budowlane, charakteryzujące się trwałością i wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz zgodne z wszelkimi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zunifikowanymi normami. Stale aktualizujemy naszą ofertę, starając się dopasować ją do aktualnych potrzeb przedstawicieli danej branży, m.in. dlatego w naszej ofercie znajdują się również tablice budowlane w języku ukraińskim, którym posługuje się szeroka grupa pracowników budowlanych.