Znaki elektryczne zakazu typu A wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne zakazu to znaki zdecydowanie zakazujące określonych zachowań / czynności, które mogłyby spowodować zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzi, w przypadku przebywania w pobliżu szaf, rozdzielnic elektrycznych i wszelkich urządzeń pod napięciem. Elektryczne znaki zakazu przeznaczone są przede wszystkim dla osób wykonujących pracę w określonym miejscu i mających bezpośredni kontakt z urządzeniami elektrycznymi, jak i dla osób postronnych, które mogą przebywać w pobliżu tych urządzeń i mogłyby nieświadomie sprowadzić zagrożenie na ludzi.

Znaki elektryczne zakazu typu A wg PN-88-E-08501 wskazują konkretne zachowania / czynności zabronione w miejscu występowania urządzeń elektrycznych. Stosowanie tych znaków zakazu umożliwia wypełnienie wytycznych zawartych m.in. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych. Elektryczne znaki zakazu mają kształt koła z białym tłem, czerwoną ramą oraz charakterystycznym piktogramem czarnej błyskawicy. Znaki posiadają również stosowny opis, doprecyzowujący zakaz (np. wejście wzbronione, nie włączać, nie dotykać, nie załączać na linii pracują ludzie).

Znaki elektryczne zakazu od TECHEM

W sklepie TECHEM znajduje się szeroki wybór elektrycznych znaków zakazu z podpisem, za pomocą których można efektywnie zadbać o bezpieczeństwo ludzi pracujących lub przebywających w pobliżu różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Znaki zakazu umożliwiają skuteczne oraz zgodne z wszelkimi przepisami i normami oznakowanie miejsc / stref, w których obowiązują konkretne zakazy związane z urządzeniami pod napięciem. Wysokiej jakości znaki elektryczne zakazu, trwałe i solidne, gwarantujące pełną czytelność treści, dostępne są na folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię) i sztywnej płycie - dostępne są w różnych rozmiarach i konkurencyjnych cenach.