Znaki elektryczne

Instalacje elektryczne wewnątrz i na zewnątrz budynków muszą być wykonane i oznakowane zgodnie z przepisami i normami. Do oznaczeń trzeba wykorzystać znaki elektryczne posiadające ważny certyfikat i spełniające obowiązujące normy.

Czytelne znaki elektryczne, umieszczone w odpowiednich miejscach ułatwiają serwisowanie instalacji, umożliwiają szybkie jej wyłączenie (np. w razie jakiejś awarii) oraz zapewniają bezpieczeństwo osobom przebywającym w ich pobliżu.

 

Konkretnie o elektryczności i zasadach bezpieczeństwa

Znaki elektryczne, czyli związane z instalacjami elektrycznymi i prądem, dzieli się na: znaki nakazu i znaki informacyjne (w kolorze niebieskim), znaki ostrzegawcze (w kolorze żółtym) i znaki zakazu (w kolorze czerwonym). Niebieskie znaki elektryczne informują o położeniu istotnych elementów sieci elektrycznej oraz nakazują zachowanie konkretnych środków ostrożności / podjęcie konkretnych działań, np. przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy.

Znaki ostrzegawcze mają za zadanie przede wszystkim ostrzegać podczas zbliżania się do urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem, a co za tym idzie - będących potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia i życia człowieka.

Znaki zakazu dotyczą najczęściej: zakazu zbliżania się do konkretnych obiektów / urządzeń, zakazu włączania lub wyłączania urządzeń oraz zakazu wchodzenia do pomieszczeń. Ten rodzaj znaków stosowany jest w sytuacjach, w których zbliżenie się, włączenie lub wyłączenia urządzenia, lub wejście do jakiegoś pomieszczenia czy strefy wiąże się z wysokim ryzykiem utraty zdrowia lub życia.

Znaki elektryczne od TECHEM

W naszym sklepie znajdują się znaki elektryczne najwyższej jakości - trwałe i odporne na uszkodzenia, wykonane z odpowiednich surowców, przy zastosowaniu zaawansowanej technologii gwarantującej piktogramom wyraziste kolory i maksymalną czytelność. Znaki elektryczne z kategorii: ostrzegawczych, nakazu i zakazu są zgodne z wytycznymi, przepisami BHP i zunifikowanymi normami (PN-88-E-08501).