Znaki elektryczne informacyjne typu A wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne zgodne z normą PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa to cztery typy znaków (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne), które pozwalają w sposób kompleksowy oznakować każdy budynek i obiekt budowlany (wewnątrz i na zewnątrz), w którym znajdują się różnego rodzaju urządzenia elektryczne pod napięciem, szafy i rozdzielnie elektryczne. Informacyjne znaki elektryczne są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i służą do skutecznego informowania o najważniejszych kwestiach związanych z urządzeniami elektrycznymi, szafami i rozdzielniami elektrycznymi oraz przebywaniem lub pracą w ich pobliżu. 

 

Znaki elektryczne informacyjne typu A wg PN-88-E-08501 informują o usytuowaniu poszczególnych elementów instalacji elektrycznej (np. znak wyłącznik główny, znak rozdzielnia średniego napięcia, znak tablica rozdzielcza) i/lub ich parametrach czy aktualny trybie pracy (np. znak napięcie 400 V, znak włączono, znak wyłączono, znak zwarto). Elektryczne znaki informacyjne typu A wg PN-88-E-08501 mają kształt prostokąta, z niebieskim tłem i białym piktogramem błyskawicy wpisanym w środek znaku. Pod znakiem znajduje się prostokątna tabliczka (niebieskie tło, białe litery) z słownym opisem, przekazującym w sposób maksymalnie zwięzły i precyzyjny, czego dokładnie dotyczy dany znak informacyjny. 

Elektryczne znaki informacyjne od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM to szeroki wybór różnego rodzaju znaków bezpieczeństwa, w tym znaków elektrycznych. Informacyjne znaki elektryczne typu A wg PN-88-E-08501 to pionowe znaki z opisem, dostępne w formie sztywnej płyty i na folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię), w kilku najczęściej stosowanych rozmiarach (60x80 mm, 105x148 mm, 148x210 mm, 210x297 mm). Elektryczne znaki informacyjne zostały wykonane z materiałów gwarantujących ich maksymalną trwałość i wytrzymałość oraz perfekcyjną czytelność przez długi czas użytkowania.