Znaki elektryczne informacyjne typu B wg PN-88-E-08501

Przedmiotem normy PN-88/E-08501 są tablice ostrzegawcze przeznaczone do ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie osób obsługujących urządzenia elektryczne, jak również osób postronnych, przebywających osób obsługujących urządzenia elektryczne , jak również osób postronnych, przebywających lub przechodzących w pobliżu tych urządzeń.  

Jakie informacje znajdziemy na znakach zgodnych z normą PN-88/E-08501

Znaki elektryczne informacyjne mają na celu zwrócenie uwagi na obecność urządzeń pod napięciem  - wskazują, gdzie znajdują się rozdzielnie, bezpieczniki, włączniki, wyłączniki oraz inne elementy infrastruktury elektrycznej. Znaki elektryczne zgodne z normą PN-88/E-08501 informują także o wysokości napięcia w danym miejscu. 

Znaki elektryczne informacyjne HH typu B zgodne z normą PN-88/E-08501 mają układ poziomy - to granatowe prostokąty ułożone na dłuższym boku, podzielone wewnątrz białą linią na dwa obszary (1/3 do 2/3). Na obszarze mniejszym widnieje symbol prądu elektrycznego (biały piorun), na obszarze większym - informacja słowna, np. wyłącznik główny, napięcie 24 V, rozdzielnia średniego napięcia (białe drukowane litery). 

Znaki HH i znaki HG

Znaki elektryczne informacyjne HH typu B traktowane są jako znaki uzupełniające dla znaków informacyjnych HG (mających układ pionowy). Na tabliczkach zastosowano wyraźne duże liternictwo, co jest szczególnie istotne, kiedy elektryczny znak informacyjny pojawia się w gąszczu innych znaków, a my szukamy jednej konkretnej informacji, np. informacji o wysokości napięcia elektrycznego czy miejscu lokalizacji różnego typu włączników i wyłączników elektrycznych.

Dzięki znakom elektrycznym informacyjnym kontrole instalacji przebiegają sprawniej. Znaki te wzmagają czujność oraz informują o możliwym ryzyku, jakie niesie ze sobą przebywanie w bezpośredniej bliskości urządzeń zasilanych prądem.

W naszym sklepie oferujemy znaki elektryczne najwyższej jakości, na płycie sztywnej i folii samoprzylepnej, w rozmiarze XH - 120x50mm.