Znak Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (219)

Znak Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (219) to znak z grupy Oznaczenia techniczne środków przeciwpożarowych. Do technicznych środków przeciwpożarowych zalicza się wszelkie urządzenie, sprzęt i instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne, które mają służyć zapobieganiu powstawania pożarów, a w razie ich powstania pozwalają na skuteczne ograniczanie rozprzestrzenianie się ognia i minimalizowanie strat materialnych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) to urządzenie odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów – z wyjątkiem tych, które zasilają instalacje i sprzęt wymagane do prawidłowego działania podczas ewentualnego pożaru. 

Znak przeciwpożarowy Wyłącznik prądu (219) składa się z dwóch elementów graficznych:

  • piktogramu przedstawiającego białą błyskawicę na czerwonym tle
  • białego napisu na czerwonym tle: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Obydwa elementy umieszczone są na białej płycie sztywnej albo na folii samoprzylepnej. Płyta i folia mogą być w wersji fotoluminescencyjnej. Znak przeciwpożarowy Wyłącznik prądu (219) z opisem należy do podgrupy oznaczeń technicznych środków przeciwpożarowych, które umieszcza się na urządzeniach, sprzęcie oraz instalacjach i rozwiązaniach budowlanych czy konstrukcyjnych, które mają służyć zapobieganiu powstawania pożarów a także pozwalają na skuteczne ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia i minimalizowanie strat materialnych w przypadku pojawienia się ognia.

Znak dostępny jest w kilku formatach. 

 

     Znak w Formacie I, L nie są objęte świadectwem dopuszczenia.

Filtrowanie według atrybutów
  • Materiał
  • Rozmiar
Materiał Rozmiar Cena Dostępność Ilość
 
folia fotoluminescencyjna I - 60x80mm 4,87 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna L - 120x165 mm 8,87 zł brutto Dodaj do koszyka
folia fotoluminescencyjna M - 150x200mm 12,44 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna I - 60x80mm 1,18 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna L - 120x165 mm 1,69 zł brutto Dodaj do koszyka
folia samoprzylepna M - 150x200mm 4,26 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna I - 60x80mm 5,89 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna L - 120x165 mm 9,86 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta fotoluminescencyjna M - 150x200mm 15,77 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna I - 60x80mm 2,75 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna L - 120x165 mm 3,06 zł brutto Dodaj do koszyka
płyta sztywna M - 150x200mm 6,57 zł brutto Dodaj do koszyka