Znaki elektryczne nakazu typu B wg PN-88-E-08501

Znaki elektryczne zgodne z normą PN-88/E-08501Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa to znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki nakazu i znaki informacyjne, wskazujące na konkretne zagrożenia związane z przede wszystkim z urządzeniami, rozdzielnicami elektrycznymi i szafami elektrycznymi, przeznaczone zarówno dla osób mających bezpośredni kontakt z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem, jak i osób postronnych, przebywających stale lub okresowo w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem. Norma PN-88-E-08501 została wycofana, ale znaki z nią zgodne znajdują się z załączniku do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Znaki elektryczne nakazu to znaki nakazujące wykonanie określonych czynności (często w konkretnej kolejności) przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Elektryczne znaki nakazu typu B wg PN-88-E-08501 mają kształt koła, z niebieskim tłem i białym piktogramem błyskawicy oraz informacją słowną umieszczaną najczęściej pod znakiem, na prostokątnej tabliczce (niebieskie tło, białe litery). Takie znaki umożliwiają precyzyjne wskazanie obowiązujących w danym miejscu nakazów (zachowania, czynności), w odniesieniu do konkretnego urządzenia pod napięciem - opis pod znakiem nie pozostawia żadnych wątpliwości w kontekście interpretacji znaku. Znaki elektryczne nakazu powinny być umieszczane z miejscach zapewniających ich optymalną widoczność, w pionie lub w poziomie.

Elektryczne znaki nakazu od TECHEM

Sklep online firmy TECHEM to szeroki wybór znaków bezpieczeństwa z różnych kategorii i rodzajów, spełniających różne normy. Znaki elektryczne nakazu typu B wg PN-88-E-08501 to znaki wysokiej jakości, dostępne w formie sztywnej płyty i na folii samoprzylepnej (do samodzielnego transferu na wybraną powierzchnię), w najpopularniejszych rozmiarach (120x50 mm, 210x74 mm). Elektryczne znaki nakazu zostały wykonane z materiałów gwarantujących ich trwałość i wytrzymałość oraz maksymalną czytelność przez długi czas użytkowania. Odpowiednie dobranie i zastosowanie znaków elektrycznych jest obowiązkowe w każdym obiekcie, w którym zainstalowane urządzenia energetyczne.