Magazyny i składy

W zależności od branży - magazynowanie rozmaitych rzeczy i produktów podlega mniej lub bardziej restrykcyjnym przepisom. Znaki magazynowe pozwalają w łatwy i maksymalnie czytelny sposób opisać przestrzeń magazynową, zgodnie z przepisami i wymogami danej branży. Znaki do magazynu czy składu to również doskonały sposób na utrzymanie przestrzeni w należytym porządku.

Magazynowanie i składowanie - właściwie oznakowane

Właściwie oznakowane magazyny i składy rozmaitych rzeczy i produktów gwarantują optymalizację pracy osób obsługujących magazyn / skład oraz eliminują ryzyko błędów w odpowiednim magazynowaniu i składowaniu. To szczególnie ważne m.in. w branży: spożywczej (gdzie dbałość o właściwe przechowywanie produktów przekłada się na ich jakość oraz bezpieczeństwo konsumentów), chemicznej (np. w kontekście osobnego przechowywania materiałów, które mogłyby wchodzić ze sobą w niebezpieczne dla otoczenia reakcje) czy medycznej (gdzie liczy się łatwy dostęp do najważniejszych sprzętów i środków oraz np. zachowanie sterylności narzędzi).

Większość kwestii związanych z rozmieszczeniem tablic informacyjnych i znaków magazynowych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (czyli BHP). Dodatkowe przepisy mogą mieć charakter wewnętrzny i dotyczyć wyłącznie danej branży czy zakładu pracy, ale nie mogą one stać w sprzeczności z w/w rozporządzeniem.

Znaki magazynowe od TECHEM

W sklepie TECHEM znajduje się szeroki wybór znaków magazynowych, trwałych i wytrzymałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne (w przypadku znaków stosowanych na drzwiach zewnętrznych magazynów lub składów). Zunifikowana kolorystyka i czcionka (białe litery na niebieskim tle lub białe litery na zielonym tle w przypadku magazynu środków ochrony roślin) gwarantuje zgodność znaków magazynowych z wszelkimi wymogami i przepisami oraz normami, a także ich czytelność.