Produkcja żywności

Zakłady i gospodarstwa zajmujące się produkcją żywności oraz firmy gastronomiczne muszą spełniać restrykcyjne normy i ściśle przestrzegać wszelkich wytycznych - również w zakresie oznakowania poszczególnych stref produkcyjnych, stref obróbki, stref przechowywania półproduktów i produktów spożywczych. Znaki informacyjne służące do opisywania poszczególnych pomieszczeń na terenie zakładów produkujących żywność pozwalają na efektywną organizację przestrzeni - maksymalnie czytelną i zrozumiałą dla pracowników, zapewniającą bezpieczeństwo produkcji (na każdym jej etapie) oraz ograniczającą do minimum pomyłki związane z niewłaściwym zdefiniowaniem przeznaczenia danego pomieszczenia czy strefy.

Znaki informacyjne stosowane w produkcji spożywczej, ale również w małej i dużej gastronomii mają postać podłużnych, prostokątnych tabliczek, z niebieskim tłem i białym napisem. Uniwersalna forma, prosta czcionka i duże litery ułatwiają szybkie zapoznanie się z treścią znaku, a co za tym idzie - podnoszą bezpieczeństwo i efektywność pracy. W tej kategorii znajdują się znaki informujące m.in. o umiejscowieniu następujących stref produkcji / obróbki: obieralnia, warzelnia, mycie jaj, obróbka jaj, obróbka mięsa, obróbka wstępna warzyw, obróbka właściwa warzyw. Znajdziemy tu również znaki pozwalające wskazać miejsce wydawania posiłków czy zwrotu naczyń, a także usytuowanie pomieszczenia chłodziarek, śluzy towarowej czy śluzy sanitarnej.

Znaki informacyjne w produkcji żywności od TECHEM

Sklep online TECHEM oferuje szeroki wybór znaków informacyjnych w formie prostokątnych tabliczek (na sztywnych płytach lub folii samoprzylepnej do wyboru). To znaki doskonałej jakości, trwałe i solidne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i często ekstremalne warunki panujące w poszczególnych strefach produkcji żywności (np. wysoką i niską temperaturę, wysoką wilgotność powietrza, dużą ilość gorącej pary itp.). Znaki informacyjne w tej kategorii dostępne są w standardowym rozmiarze (300x100 mm) i w konkurencyjnych cenach.