Instrukcje BHP - Instalacje grzewcze, elektryczne, energetyka itp…. (422 XO-02)

Najczęstsza przyczyna wypadków w pracy to nieprawidłowe wykorzystanie maszyn i instalacji, obsługiwanych przez pracowników. Niefrasobliwość osób obsługujących a może błędnie wykonana instrukcja obsługi? Gdy zdarzy się nieszczęście, mnożą się pytania. Aby uniknąć przykrych skutków złego wykorzystania sprzętu czy instalacji,  należy sporządzić rzetelną instrukcję BHP obsługi. W ten sposób każdy pracownik ma możliwość dokładnie zapoznać się z ryzykiem i wie, jak go unikać. 

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki 422 XO - 11

Cena: 7,15 zł brutto

Instrukcja dla kotłowni gazowych 422 XO - 64

Cena: 7,15 zł brutto

Instrukcja dla kotłowni olejowych 422 XO - 65

Cena: 5,72 zł brutto

Instrukcja przy eksploatacji turbozespołu 422 XO - 68

Cena: 7,15 zł brutto

Kiedy instrukcja BHP jest niezbędna?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w następujących przypadkach:

  1. Bezwzględnie, jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbowych istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia. Pracodawca musi przygotować procedury postępowania, które wskażą pracownikom, jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce.
  2. W odniesieniu do szczegółowych wytycznych i wskazówek na konkretnych stanowiskach pracy. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym, co to jest stanowisko pracy i przestrzeń pracy. Instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i o warunkach, jakie na nim występują.

Czego dotyczy instrukcja BHP? 

Niewłaściwaobsługa maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w zakładzie pracy wiąże się niebezpieczeństwem dla pracowników oraz dużym ryzykiem awarii i wypadków. Właśnie dlatego tak ważne jest prawidłowe sporządzenie dokładnej instrukcji BHP. Instrukcje BHP dotyczą:  

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn, instalacji i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Sporządzenie instrukcji BHP

Instrukcję BHP należy sporządzić dla każdejinstalacji grzewczej czy energetycznej, znajdującej się na terenie zakładu pracy, ponieważ korzystają z niej pracownicy na poszczególnych stanowiskach w czasie wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy powinni zostać zapoznani z instrukcją BHP przed rozpoczęciem pracy na stanowiskach, a także mieć do niej wolny dostęp, by w każdej chwili móc z niej skorzystać. Stosowanie się do przygotowanej instrukcji pozwala uniknąć różnego rodzaju wypadków w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Instrukcja BHP określa zasady postępowania z daną maszyną czy instalacją w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osoby obsługującej dany sprzęt.