Instrukcje BHP dla spawaczy (422 XO-10)

Instrukcje BHP dla spawaczy należą do kategorii instrukcji stanowiskowych. Praca na stanowisku spawacza niesie ze sobą następujące zagrożenia:

 • spawanie łukiem elektrycznym niesie ze sobą ryzyko poparzenia odpryskującymi, gorącymi kawałkami metalu oraz naraża pracownika na promieniowanie ultrafioletowe (możliwość uszkodzenia wzroku)
 • spawanie gazowe niesie za sobą ryzyko pożaru i wybuchu gazów spawalniczych i naraża spawacza na dymy spawalnicze wywołujące niekorzystne skutki zdrowotne (zapalenia oskrzeli i zwłóknienia płuc, pylica spawaczy elektrycznych)
 • praca w wymuszonej pozycji ciała (spawanie w podwójnych zbiornikach itp.) może powodować bóle pleców, ramion, rąk i nóg
 • konieczność przenoszenia ciężkich narzędzi i elementów, co może być przyczyną urazów kręgosłupa
 • nadmierny hałas na stanowisku pracy to realna możliwość uszkodzenia słuchu

Instrukcje BHP dla spawaczy uwzględniają specyfikę każdego stanowiska pracy i rodzaj spawania, m.in.:

 • 111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
 • 114 – spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 121 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
 • 131 – spawanie metodą MIG
 • 135 – spawanie metodą MAG
 • 136 – spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 137 – spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
 • 141 – spawanie metodą TIG
 • 115 – spawanie plazmowe
 • 311 – spawanie acetylenowo-tlenowe

Organizacja stanowiska pracy spawacza - instrukcje i szkolenia BHP

Optymalnie byłoby zadbać o tak niebezpieczne stanowiska pracy już na etapie ich powstawania - i wtedy właśnie stanowiska te trzeba wyposażyć w instrukcje BHP, ale trzeba mieć świadomość, że spawacze często pracują w warunkach improwizowanych, tworząc stanowisko spawalnicze w miejscu, które pierwotnie nie było do tego przystosowane. Dlatego właśnie za najbardziej pożądaną formę zapobiegania wypadkom przy pracy uznaje się ustawiczne doszkalanie, w tym szkolenia BHP, podczas których stale podkreśla się wagę prac spawalniczych zgodnych z przepisami. Spawacz zawsze musi być też naprawdę solidnie wyposażony w środki ochrony indywidualnej. 

Instrukcje BHP dla spawaczy (422 XO -10) produkowane są na płycie HIPS (High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm.