Instrukcje BHP - Przemysł włókienniczy i odzieżowy (422 XO-116)

Choć przemysł włókienniczy wraz z przemysłem odzieżowym i skórzanym, zaliczany jest do przemysłu lekkiego, nie oznacza to wcale, że pracownicy tego sektora nie są narażeni na wypadki przy pracy. Najwięcej zagrożeń wiąże się z obsługą maszyn krawieckich, pracą z gorącymi powierzchniami jak żelazka czy prasy, obsługą maszyn szwalniczych czy dziewiarskich oraz magla elektrycznego a także urządzeń używanych w farbiarniach. Choroby zawodowe pracowników przemysłu włókienniczego i odzieżowego wiąże się także z koniecznością utrzymywania wymuszonej, siedzącej i pochylonej pozycji ciała podczas wykonywania obowiązków. 

Najczęstsze urazy na stanowiskach pracy przemyśle włókienniczym i dziewiarskim

Obsługa wszelkich maszyn krawieckich w przemyśle odzieżowym i dziewiarskim skutkuje takimi urazami jak skaleczenia, ukłucia czy przeszycia palców, a żelazek i pras - oparzeniami. Z kolei praca przy farbowaniu tkanin może wiązać się z ryzykiem kontaktu z substancjami podrażniającymi drogi oddechowe czy wpływającymi alergizująco na skórę. Praca w przemyśle włókienniczym może być na tyle trudna, że część stanowisk roboczych ma status wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczania do I kategorii zatrudnienia.


Szwalnie, zakłady krawieckie, zakłady włókiennicze i dziewiarskie - instrukcje BHP

Każde stanowisko pracy w szwalni, farbiarni, prasowalni czy magazynie musi być - zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra i Pracy Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - wyposażone w stanowiskową instrukcję BHP. Jej brak jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i właśnie dlatego każda kontrola PIP wiąże się ze sprawdzaniem, czy instrukcje stanowiskowe są odpowiednio umiejscowione.  

Tablice z instrukcjami BHP dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego produkowane są na płycie HIPS  (High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm.