Instrukcje BHP - Obróbka drewna (422 XO-165)

Instrukcje BHP związane z obróbką drewna należą do kategorii instrukcji stanowiskowych. Przetwórstwo drewna, z uwagi na liczne zagrożenia wypadkowe, należy do branż szczególnie niebezpiecznych. Urządzenia używane do obróbki drewna, zarówno w małych warsztatach stolarskich, jak i dużych zakładach produkcyjnych, to jedne z najbardziej niebezpiecznych urządzeń, z jakimi można mieć do czynienia podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Warsztat pracy stolarza to:

  • pilarki wielopiłowe
  • pilarki tarczowe stołowe i formatowe
  • strugarki
  • frezerki
  • szlifierki
  • obrabiarki
  • dłutownice
  • tokarki
  • wiertarki

Praca z użyciem wszystkich wymienionych urządzeń generuje ryzyko poważnych urazów, często zagrażających zdrowiu i życiu oraz skutkujących kalectwem. Dlatego na każdym stanowisku pracy związanym z obróbką drewna musi widnieć stanowiskowa instrukcja BHP. Jeżeli jesteś właścicielem, prezesem, dyrektorem, kierownikiem lub pracownikiem zakładu zajmującego się obróbką drewna, produkcją wyrobów z drewna lub materiałów drewnopo-
chodnych musisz zadbać o prawidłowe oznakowanie stanowisk pracy.

Instrukcje stanowiskowe BHP dla stolarni oraz wszystkich zakładów pracy, w których mamy do czynienia z obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych

Z uwagi na skomplikowaną budowę wielu maszyn używanych w przemyśle drzewnym oraz specyfikę obróbki drewna, wypadki przy pracy zdarzają się w tej branży bardzo często i wiążą się zarówno z faktem, że pracownicy nie odbywają wstępnego stanowiskowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i z tym, że stanowiska nie są właściwie oznakowane i brakuje na nich instrukcji BHP. Należy pamiętać, że podczas obróbki drewna relatywnie często zdarzają się wypadki wynikające z uszkodzenia maszyn oraz wad technologicznych drewna. Ponieważ nie zawsze ma się wpływ na tego rodzaju uwarunkowania, pracownik musi wiedzieć jak prawidłowo sprawdzić stanowisko pracy przed uruchomieniem maszyny oraz jak postępować w razie zaistnienia wypadku, aby minimalizować jego skutki, np. nie dopuścić do utraty kończyny. 

Instrukcje BHP dla stolarni oraz wszystkich zakładów pracy, w których mamy do czynienia z obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych produkowane są na płycie HIPS (High Impact Polystyrene czyli polistyren wysokoudarowy) w rozmiarze XO - 250x350mm.